Skip to content
Grøn ordborg - lær og forstå de mange bæredygtige udtrykGrøn ordborg - lær og forstå de mange bæredygtige udtryk

 

Grøn Ordbog - Bliv klogere på de mange definitioner.

Genbrug, genanvendelse, klimabelastning, klimaaftryk. Det handler om at holde tungen lige i munden, når man bruger de forskellige bæredygtige termer. Heldigvis har vi lavet en grøn ordbog, så du kan lære alle definitionerne at kende.  

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et holistisk begreb. Ordet blev defineret i Brundtlandsrapporten, som værende noget “(…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare". Her kan du læse meget mere om bæredygtighed. 

Cirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi skal materialer cirkulere. Det vil sige, at man anvender træ fra skove, hvor der bliver plantet nye for hvert træ, der bliver fældet. Og at man genanvender eller genbruger træet, når det har tjent sit formål.

CLT (Cross Laminated Timber)

CLT (Cross Laminated Timber) eller massivtræ er et byggemateriale, som har mange gode konstruktionsmæssige fordele og egenskaber, og som samtidig er bæredygtigt.

Læs mere om CLT her

DGNB certificering

DGNB er holistisk og omfatter hele bæredygtighedsprincippet. Således bliver et byggeri både vurderet på social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og økologisk bæredygtighed

Læs mere om DGNB certificering til bæredygtigt byggeri her

Downcycling

Downcycling betyder, at man genanvender et materiale eller en vare på en måde, som giver det en lavere værdi. F.eks. at knuse beton for at bruge det i veje. Downcycling er ofte den sidste genanvendelse inden skrot i materialets levetid.

Genanvendelse

Genanvendelse er, når et brugt materiale eller en brugt vare bliver genanvendt i en ny funktion. F.eks. når man genanvender en gammel facadedør som bordplade til et nyt sofabord.

Læs mere om genanvendte varer her

Læs mere om hvad forskellen på genanvendelse og genbrug er her

Genbrug

Genbrug er, når et brugt materiale eller en brugt varer bliver genbrugt i samme funktion, som det oprindeligt var tiltænkt. F.eks. at man bruger brugte facadesten til at opbygge en ny facade.

Læs mere om genbrugsvarer her

Se også forskellen på genbrug og genanvendelse her 

Greenwashing

Greenwashing er, når man brander eller markedsfører noget som bæredygtigt, men det kun fremstår bæredygtigt på overfladen frem for at være gennemgående bæredygtigt.

Grøn omstilling

Grøn omstilling er processen hen imod mere bæredygtige teknologier, bedre ressourceudnyttelse, bæredygtige produkter, bæredygtig adfærd og bæredygtige forretningsmodeller. GreenDozer er en del af den grønne omstilling da vores forretning bygger på et bedre ressourceforbrug i byggebranchen.

IP klasse

IP klassificering, kapslingsgrad, kapslingsklasse eller tæthedsgrad er alle begreber for Ingress Protection, eller på dansk en klassificering af beskyttelse mod indtrængen. IP klasse angiver beskyttelse mod indtrængen af vand og fremmedlegemer.

Læs mere om IP klasse her

Klimabelastning/klimaaftryk

Klimabelastning er et synonym for klimaaftryk. Det er et kvantitativt mål for, hvor mange drivhusgasser (oftest angivet i CO2), som et produkt udleder i dets levetid. Klimaaftrykket for et produkt indebærer både direkte og indirekte emission. Direkte emission er den CO2 udledning, der er f.eks. i forbindelse med produktionen. Indirekte emission er f.eks. transport af produktet eller råmaterialer.

Klimagevinst

Klimagevinst er den CO2/drivhusgas besparelse, som man har opnået ved at ændre praksis. Hvis man skifter benzinlastbiler ud med ellastbiler til transport, vil man opnå en klimagevinst i form af en CO2 besparelse.

Klimapotentiale

Klimapotentiale er den potentielle klimagevinst, man kan opnå ved at ændre praksis.

Recycling

Recycling betyder, at en vare eller materiale blive genbrugt i samme funktion, som den oprindeligt har haft. F.eks. en mursten, som har været anvendt som facadesten, og som genbruges som facadesten i et nyt byggeri.

Upcycling

Upcycling betyder, at give et brugt materiale eller en brugt vare en ny funktion i dens eksisterende form. F.eks. brugte vinduer, der bliver genanvendt til at bygge et drivhus ud af.

Urban mining

Urban mining betyder, at genudvinde råmaterialer fra brugte byggematerialer og andre produkter. F.eks. genudvinde metaller fra kabler. Det kan være en kemisk eller mekanisk proces.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed handler om at bruge kapital på den bedst mulige måde for de kommende generationer. Et bæredygtigt budget skal således beregnes i et større perspektiv end blot indtægter og udgifter.

Læs meget mere om økonomisk bæredygtighed her