Skip to content

Grøn ordbog

Er du i tvivl om begreberne indenfor bæredygtigt byggeri? Så kan du finde definitionerne i vores grønne ordbog.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et begreb, som omfatter, at man gør en indsats for at gøre tingene bedre – bedre for miljøet og bedre for menneskene, der er involveret – på en måde, som samtidig skaber økonomisk vækst.

Cirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi skal materialer cirkulere. Det vil sige, at man anvender træ fra skove, hvor der bliver plantet nye for hvert træ, der bliver fældet. Og at man genanvender eller genbruger træet, når det har tjent sit formål.

Downcycling

Downcycling betyder, at man genanvender et materiale eller en vare på en måde, som giver det en lavere værdi. F.eks. at knuse beton for at bruge det i veje. Downcycling er ofte den sidste genanvendelse inden skrot i materialets levetid.

Genanvendelse

Genanvendelse er, når et brugt materiale eller en brugt vare bliver genanvendt i en ny funktion. F.eks. når man genanvender en gammel facadedør som bordplade til et nyt sofabord.

Genbrug

Genbrug er, når et brugt materiale eller en brugt varer bliver genbrugt i samme funktion, som det oprindeligt var tiltænkt. F.eks. at man bruger brugte facadesten til at opbygge en ny facade.

Greenwashing

Greenwashing er, når man brander eller markedsfører noget som bæredygtigt, men det kun fremstår bæredygtigt på overfladen frem for at være gennemgående bæredygtigt.

Grøn omstilling

Grøn omstilling er processen hen imod mere bæredygtige teknologier, bedre ressourceudnyttelse, bæredygtige produkter, bæredygtig adfærd og bæredygtige forretningsmodeller. GreenDozer er en del af den grønne omstilling da vores forretning bygger på et bedre ressourceforbrug i byggebranchen.

Klimabelastning/klimaaftryk

Klimabelastning er et synonym for klimaaftryk. Det er et kvantitativt mål for, hvor mange drivhusgasser (oftest angivet i CO2), som et produkt udleder i dets levetid. Klimaaftrykket for et produkt indebærer både direkte og indirekte emission. Direkte emission er den CO2 udledning, der er f.eks. i forbindelse med produktionen. Indirekte emission er f.eks. transport af produktet eller råmaterialer.

Klimagevinst

Klimagevinst er den CO2/drivhusgas besparelse, som man har opnået ved at ændre praksis. Hvis man skifter benzinlastbiler ud med ellastbiler til transport, vil man opnå en klimagevinst i form af en CO2 besparelse.

Klimapotentiale

Klimapotentiale er den potentielle klimagevinst, man kan opnå ved at ændre praksis.

Recycling

Recycling betyder, at en vare eller materiale blive genbrugt i samme funktion, som den oprindeligt har haft. F.eks. en mursten, som har været anvendt som facadesten, og som genbruges som facadesten i et nyt byggeri.

Upcycling

Upcycling betyder, at give et brugt materiale eller en brugt vare en ny funktion i dens eksisterende form. F.eks. brugte vinduer, der bliver genanvendt til at bygge et drivhus ud af.

Urban mining

Urban mining betyder, at genudvinde råmaterialer fra brugte byggematerialer og andre produkter. F.eks. genudvinde metaller fra kabler. Det kan være en kemisk eller mekanisk proces.