Skip to content
Grøn ordborg - lær og forstå de mange bæredygtige udtrykGrøn ordborg - lær og forstå de mange bæredygtige udtryk

 

Grøn Ordbog - Bliv klogere på de mange definitioner.

Genbrug, genanvendelse, klimabelastning, klimaaftryk. Det handler om at holde tungen lige i munden, når man bruger de forskellige bæredygtige termer. Heldigvis har vi lavet en grøn ordbog, så du kan lære alle definitionerne at kende.  

Affaldshierarkiet

Når det drejer sig om affaldshåndtering, er der et hierarki, der skal følges for at minimere den negative indvirkning på miljøet. Dette affaldshierarki starter med reduktion af affaldet, efterfulgt af genbrug, genanvendelse og derefter bortskaffelse. Ved at gennemføre disse strategier kan man bidrage til at reducere affaldet på lossepladserne, bevare ressourcerne og beskytte vores planet. læs mere om affaldshierarkiet her

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et holistisk begreb. Ordet blev defineret i Brundtlandsrapporten, som værende noget “(…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare". Her kan du læse meget mere om bæredygtighed. 

Cirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi skal materialer cirkulere. Det vil sige, at man anvender træ fra skove, hvor der bliver plantet nye for hvert træ, der bliver fældet. Og at man genanvender eller genbruger træet, når det har tjent sit formål.

CLT (Cross Laminated Timber)

CLT (Cross Laminated Timber) eller massivtræ er et byggemateriale, som har mange gode konstruktionsmæssige fordele og egenskaber, og som samtidig er bæredygtigt.

Læs mere om CLT her

Cradle to cradle 

Cradle to Cradle er en ny måde at tænke design og fremstilling af produkter på, hvor affald betragtes som en ressource, der skal bruges i fremtidige generationer af produkter.  

Læs mere om cradle to cradle her

DGNB certificering

DGNB er holistisk og omfatter hele bæredygtighedsprincippet. Således bliver et byggeri både vurderet på social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og økologisk bæredygtighed

Læs mere om DGNB certificering til bæredygtigt byggeri her

Downcycling

Downcycling betyder, at man genanvender et materiale eller en vare på en måde, som giver det en lavere værdi. F.eks. at knuse beton for at bruge det i veje. Downcycling er ofte den sidste genanvendelse inden skrot i materialets levetid.

Læs mere om downcycling her

FSC-Certificering

FSC står for Forest Stewardship Council. Det er en international nonprofitorganisation, der fastsætter standarder for ansvarlig skovforvaltning. FSC-mærket sikrer, at produkter fremstillet af træ, papirmasse og papir kommer fra ansvarligt forvaltede skove.  

Læs mere om FSC-certificering her

Genanvendelse

Genanvendelse er, når et brugt materiale eller en brugt vare bliver genanvendt i en ny funktion. F.eks. når man genanvender en gammel facadedør som bordplade til et nyt sofabord.

Læs mere om genanvendte varer her

Læs mere om hvad forskellen på genanvendelse og genbrug er her

Genbrug

Genbrug er, når et brugt materiale eller en brugt varer bliver genbrugt i samme funktion, som det oprindeligt var tiltænkt. F.eks. at man bruger brugte facadesten til at opbygge en ny facade.

Læs mere om genbrugsvarer her

Se også forskellen på genbrug og genanvendelse her 

Greenwashing

Greenwashing er, når man brander eller markedsfører noget som bæredygtigt, men det kun fremstår bæredygtigt på overfladen frem for at være gennemgående bæredygtigt.

Læs mere om Greenwashing her

Grøn omstilling

Grøn omstilling er processen hen imod mere bæredygtige teknologier, bedre ressourceudnyttelse, bæredygtige produkter, bæredygtig adfærd og bæredygtige forretningsmodeller. GreenDozer er en del af den grønne omstilling da vores forretning bygger på et bedre ressourceforbrug i byggebranchen.

Læs mere om grøn omstilling her

IP klasse

IP klassificering, kapslingsgrad, kapslingsklasse eller tæthedsgrad er alle begreber for Ingress Protection, eller på dansk en klassificering af beskyttelse mod indtrængen. IP klasse angiver beskyttelse mod indtrængen af vand og fremmedlegemer.

Læs mere om IP klasse her

Klimaaftryk

Et klimaaftryk eller kulstofaftryk måler mængden af drivhusgasser, der produceres af en person, organisation eller aktivitet i løbet af en bestemt tidsperiode. Disse gasser fanger varme i atmosfæren og fremskynder den globale opvarmning og klimaændringerne. Jo flere drivhusgasser du producerer, jo større er dit klimaaftryk. 

Læs mere om klimaaftryk her

Klimabelastning

Klimapåvirkning er den måde, hvorpå klimaændringerne påvirker miljøet og vores liv. I lyset af en opvarmning af planeten oplever vi hyppigere ekstreme vejrbegivenheder som tørke, oversvømmelser og hedebølger. Sådanne hændelser fører til forringet luftkvalitet, ødelagte økosystemer og mennesker der må forlade deres hjem.

Læs mere om klimaaftryk her

Klimagevinst

Klimagevinst er den CO2/drivhusgas besparelse, som man har opnået ved at ændre praksis. Hvis man skifter benzinlastbiler ud med ellastbiler til transport, vil man opnå en klimagevinst i form af en CO2 besparelse.

Klimapotentiale

Klimapotentiale er den potentielle klimagevinst, man kan opnå ved at ændre praksis.

LCC - Livscyklusomkostninger

LCC står for Life Cycle Costing og er en vigtig faktor. Livscyklusomkostninger (LCC) er en metode til at analysere de samlede omkostninger ved køb og ejerskab af en vare eller et system i løbet af dets livscyklus.

Læs mere om LCC - livscyklusomkostninger her

Recycling

Recycling betyder, at en vare eller materiale blive genbrugt i samme funktion, som den oprindeligt har haft. F.eks. en mursten, som har været anvendt som facadesten, og som genbruges som facadesten i et nyt byggeri.

Læs mere om recycling her

Svanemærket

Svanemærket er en miljømærkningsordning, der gives til produkter og tjenester, som opfylder strenge miljø- og kvalitetskrav. Formålet med mærket er at reducere miljøbelastningen fra produktion og forbrug ved at fremme mere miljøvenlige alternativer. 

Læs mere om svanemærket her

Upcycling

Upcycling betyder, at give et brugt materiale eller en brugt vare en ny funktion i dens eksisterende form. F.eks. brugte vinduer, der bliver genanvendt til at bygge et drivhus ud af.

Læs mere om upcycling her

Urban mining

Urban mining betyder, at genudvinde råmaterialer fra brugte byggematerialer og andre produkter. F.eks. genudvinde metaller fra kabler. Det kan være en kemisk eller mekanisk proces.

Læs mere om urban mining her

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed handler om at bruge kapital på den bedst mulige måde for de kommende generationer. Et bæredygtigt budget skal således beregnes i et større perspektiv end blot indtægter og udgifter.

Læs meget mere om økonomisk bæredygtighed her