Skip to content

DGNB certificering til bæredygtigt byggeri

DGNB certificering til bæredygtigt byggeriDGNB certificering til bæredygtigt byggeri

 

Bæredygtighed indenfor byggeri er i høj grad i fokus i byggebranchen og politisk pga. den høje CO2 udledning, der kommer direkte fra byggeriet - og det vil komme til at få endnu mere fokus i fremtidens byggeri. Mange virksomheder, bygherre og udlejere bruger allerede nu bæredygtighedskonceptet i brandingen af deres bygninger. Arkitekter kan specialisere sig indenfor bæredygtigt design, entreprenører kan specialisere sig indenfor bæredygtigt byggeri osv.

Gør dit byggeri gennemført bæredygtigt med en certificering

Men hvordan får man helt konkret et bæredygtigt byggeri, og hvordan kommunikere man, at ens byggeri er bæredygtigt? Det er en bæredygtighedscertificering svaret på. Der findes nemlig flere forskellige bæredygtigheds certifikater i Danmark, som man kan bruge til at brande sin virksomhed og sit byggeri som bæredygtigt. Og endnu vigtigere, så har alle disse certifikater nogle krav, der kan fungere som en rettesnor, så byggeriet for alvor bliver bæredygtigt, og man ikke kommer til at greenwashe byggeriet.

Hvilke bæredygtigheds certificeringer findes der?

 • DGNB

 • LEED

 • BREEAM

 • Active House

 • Den frivillige bæredygtighedsklasse – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet.

  Så er spørgsmålet, hvilken af certifikater skal du gå efter at få på dit byggeri? Green Building Council Denmark har sammenlignet de 4 mest kendte certifikater for at se, hvilken af dem, der giver det mest korrekte billede af, hvor bæredygtig et byggeri er. De kom frem til DGNB certificeringen var den, der dækkede bæredygtighedsprincippet bedst, da den indebærer både social, økonomisk og økologisk bæredygtighed.

  Tilsvarende har vi undersøgt kendskabsgraden af certificeringerne ved at finde ud af, hvor mange månedlige søgninger, der er på dem på Google.

(Tal fra oktober 2021 - Ahrefs)

Således er DGNB både den mest dækkende certificering og den certificering, der er det største kendskab til. Derfor giver det dig det mest bæredygtige byggeri, hvis du bruger den som rette snor, og vil være det bedste værktøj til branding af din bygning.

Vi vil hernedenfor gå mere i dybden med, hvad DGNB egentlig er, og hvordan du kan opnå at blive certificeret.

Hvad er DGNB?

Hvad er DGNB? DGNB certificering til bæredygtigt byggeriHvad er DGNB? DGNB certificering til bæredygtigt byggeri

 

DGNB er holistisk og omfatter hele bæredygtighedsprincippet. Således bliver et byggeri både vurderet på social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og økologisk bæredygtighed. På tværs af disse tre kategorier er teknisk kvalitet proceskvalitet og områdets kvalitet. Bæredygtighed ifølge DGNB opstår, når der er balance mellem disse kvaliteter.

DGNB er et forsøg på at gøre det nemmere at tage action på at lave byggeri bæredygtigt. Det er en formel med 36 forskellige kriterier og underkriterier, som byggeri bliver vurderet ud fra. Det skal gøre det nemmere at tage bæredygtige valg igennem hele byggeprocessen.

DGNB som middel til at undgå greenwashing

DGNB er tiltænkt som et sammenlignings værktøj – et benchmarking værktøj. Bygherre, håndværkere, entreprenører, arkitekter og lignende får et stempel som anerkender, at bygningen er bygget gennemgående bæredygtigt, og ikke blot fremstår bæredygtigt på overfladen.

På den måde kan en virksomhed undgå greenwashing.

DGNB giver et fælles sprog

DGNB er mest effektivt, hvis det implementeres allerede i planlægningsfasen. Det giver et fælles mål, en fælles retning og et fælles sprog, som både kunde og konsulent kan forstå og mindsker misforståelser.

Fordelene ved DGNB

Fordelene ved DGNBFordelene ved DGNB

 

 • Reducerer omkostninger
 • Øget værdi for bygningen
 • Oplagt mulighed for branding og kommunikation omkring bygningen
 • Færre misforståelser i byggeprocessen
 • Overblik i byggeprocessen
 • Reducerer affald og spildmateriale, samt udnytter ressourcer bedre
 • Mulighed for nytænkning

Disse fordele bunder i, at DGNB er et værktøj, som tilegner både byggeprocessen og den færdige bygning mere værdi. Samtidig er DGNB et dynamisk værktøj, som hele tiden forandrer sig, og som ikke kommer med et fast facit for, hvordan en bæredygtig bygning skal udformes. Således er det en rettesnor, der giver design- og arkitektonisk frihed.

Bæredygtighed i bygningsreglementet

Bæredygtighed i bygninger er stadigvæk et valg – Rapport ifølge Green Building Council analyserede en bygning ud fra det aktuelle bygningsreglement BR18 samt en bygning med DGBN-certificering. Ud af 100 mulige point fik en fuldt lovlig bygning, som lever op til alle bygningsreglementets krav 17 point, mens en bygning, der er opført ud fra et bæredygtigt mindset 70 point.

Konklusionen fra Green Building Council er således, at der er for få lovkrav til bygninger for at accelerere udbredelsen af bæredygtigt byggeri. BR18 trådte i kraft 1. januar 2018. Mon næste bygningsreglement kan komme uden om flere bæredygtige initiativer som en del af reglementet?

Hvilke DGNB certificeringer kan man få?

En bygning kan DGNB certificeres i tre grader:

 • DGNB Sølv: Mindst 50 point og mindst 35% i hver kvalitet
 • DGNB Guld: Mindst 65 point og mindst 50% i hver kvalitet
 • DGNB Platin: Mindst 80 point og mindst 65% i hver kvalitet

Derudover kan et byggeri opnå ekstra anerkendelse gennem:

 • DGNB Diamant: Anerkendelse for exceptionel bæredygtig arkitektur
 • DGNB Hjerte: Anerkendelse for exceptionelt indeklima

Hvordan får du DGNB certificering?

Hvis en bygherre ønsker at certificere en bygning, et byområde eller en portefølje, skal der tilkobles en uddannet DGNB-auditor. Det er auditoren, der har ansvaret for certificeringsprocessen og indlevering af certificeringsdokumentation til tredjeparts-verificering. Såfremt dokumentationen godkendes og projektet overholder kravene, udstedes et certifikat. Det er også DGNB auditoren, der indgiver, hvilken certificering, som bygningen kan opnå

Vejen til at blive DGNB auditor

DGNB auditorer er erfarne folk fra byggebranchen, som har taget ekstra uddannelse. Man skal nemlig leve op til helt særlige krav for at kunne blive optaget på denne uddannelse.

Der findes tre forskellige DGNB titler, som man kan opnå;

 • DGNB Professionel: Rådgiver internt i en virksomhed omkring, hvad der skal til for at et byggeri bliver bæredygtigt
 • DGNB Konsulent: Rådgiver designteams omkring, hvad der skal til for at et byggeri bliver bæredygtigt
 • DGNB Auditor: Ansvarlig for certificeringen af et byggeri som bæredygtigt ifølge DGNB standarden

Du bliver specialiseret indenfor Nye bygninger og omfattende renoveringer, byområder, bygninger i drift, enfamiliehuse, eller portefølje.

Selvom det kræver erfaring at blive DGNB auditor, så er der flere måder, hvor du kan leve op til dette krav. Alle vejene til at blive DGNB auditor er en kombination af uddannelse og erhvervserfaring. Så både folk med bachelorer og med kandidater skal have relevant erhvervserfaring oveni for at kunne blive DGNB auditor, konsulent eller professionel. Du kan dog også finde en vej kun baseret på relevant erhvervs erfaring med 10 års erfaring.

Vil du læse mere om bæredygtigt byggeri, kan du finde vores artikel herom her.