Skip to content
Læs mere om hvad er et klimaaftryk og hvordan beregner du dit klimaaftrykLæs mere om hvad er et klimaaftryk og hvordan beregner du dit klimaaftryk

Klimaaftryk  

Vi har alle et ansvar for at gøre vores del for klimaet. En af de bedste måder, at gøre det på, er ved at forstå og reducere vores klimaaftryk.

Men hvad er et klimaaftryk egentlig?  
 
I det følgende vil vi komme ind på:

 • Hvad er et klimaaftryk
 • Hvorfor er klimaaftryk vigtigt
 • Hvordan beregner du dit klimaaftryk
 • Hvordan du kan reducere dit klimaaftryk 

Hvad er et klimaaftryk? 

Et klimaaftryk eller kulstofaftryk måler mængden af drivhusgasser, der produceres af en person, organisation eller aktivitet i løbet af en bestemt tidsperiode. Disse gasser fanger varme i atmosfæren og fremskynder den globale opvarmning og klimaændringerne. Jo flere drivhusgasser du producerer, jo større er dit klimaaftryk. 
 
Ved beregningen tages der hensyn til alle emissioner fra forbrænding af fossile brændstoffer og andre aktiviteter. 

Hvorfor er klimaaftryk vigtigt? 

For privatpersoner er det vigtigt at være opmærksom på deres klimaaftryk, fordi det giver dem mulighed for at træffe mere bevidste valg og reducere deres bidrag til klimaforandringerne. Hvis alle tager små, men konsekvente trin for at reducere deres klimaaftryk, kan det føre til store fordele for miljøet og den globale opvarmning. 
 
For virksomheder er det vigtigt at overveje deres klimaaftryk, fordi det kan påvirke deres omdømme og konkurrenceevne. Forbrugerne er i stigende grad opmærksomme på miljømæssige spørgsmål, og deres købsbeslutninger er ofte baseret på, om virksomhederne tager deres ansvar for klimaforandringerne alvorligt. Virksomheder, der formår at reducere deres klimaaftryk, kan også opnå økonomiske fordele ved at spare på energiforbruget og reducere affalds- og transportomkostninger. 
 
Derudover er klimaforandringer en global udfordring, der kræver en koordineret indsats fra både privatpersoner og virksomheder for at bekæmpe den. Ved at tage ansvar for deres klimaaftryk kan både privatpersoner og virksomheder bidrage til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser og dermed bremse klimaforandringerne. 

Hvordan beregner du dit klimaaftryk? 

For at beregne dit klimaaftryk skal du måle, hvor meget kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser du udleder gennem aktiviteter som transport og energiforbrug. Dette omfatter emissioner fra biler, brug af fossile brændstoffer til opvarmning af boliger eller elproduktion samt affald fra produkter, du køber, eller tjenester, du bruger.

Der ses også på, hvor meget af disse aktiviteter der kompenseres ved hjælp af metoder som kulstofbinding eller vedvarende energikilder som f.eks. solenergi. For at beregne din personlige eller virksomhedens samlede klimapåvirkning skal alle disse faktorer tages med i betragtning. 

Hvordan kan du reducere dit klimaaftryk? 

Når du kender dit nuværende emissionsniveau, er der mange skridt, du kan tage for at reducere dem og skabe en positiv ændring for miljøet:   
 

 • Skær ned på bilforbruget ved at tage offentlig transport når det er muligt eller cykle i stedet
 • Brug energieffektive apparater og belysning 
 • Udskift engangsartikler af plastik med genbrugsartikler 
 • Køb lokale produkter når det er muligt 
 • Kompostér organisk affald i stedet for at sende det til lossepladser 
 • Vælg grønne tjenester når de er tilgængelige 
 • Plant træer for at udligne emissioner  
   
  Hvis du gør noget ved disse punkter, kan du reducere dit samlede klimaaftryk betydeligt over tid. 
   
  Det er altså vigtigt at være opmærksom på og aktivt reducere vores klimaaftryk, hvis vi skal bekæmpe virkningerne af den globale opvarmning. Et godt sted at starte er ved at beregne og forstå dit nuværende emissionsniveau, så du ved, hvilke områder der skal forbedres først. 
   
  Den grønne ordbog 
   
  Vil du lære endnu mere om de forskellige ord og termer, som der findes inden for bæredygtighed. Kan du her på GreenDozer finde vores grønne ordbog, som gør dig klogere på en lang række termer. Vores grønne ordbog er fyldt med nøglebegreber og definitioner omkring bæredygtighed og byggeriet.