Skip to content
Sammen bekæmper vi skrotSammen bekæmper vi skrot

Sammen bekæmper vi skrot

Hvert år bliver der skrottet tusindvis af helt nye varer i den danske byggebranche, som ingenting fejler. Overskudsvarer er de varer vores leverandør har for mange af på lager. Det kan være varer, der er købt for mange hjem af, sæsonvarer, varer hvor en kunde har svigtet, varer hvor der kommer en ny model eller noget helt andet. Brugbare genbrugsmaterialer bliver skrottet eller downcyclet pga. manglende mulighed for at omsætte materialerne. Det er ikke den mest optimale brug af verdens ressourcer. Det er spild og dette vil vi gerne være med til at bekæmpe hos GreenDozer. 

Vi reducerer affaldsmængden i byggebranchen

"Det er uomtvisteligt, at menneskets påvirkning har opvarmet atmosfæren, havet og landjorden" er punkt nr. 1 i den 6. klimarapport fra FN's klimapanel, IPCC, der udkom i august 2021. Temperaturen stiger som følge af stigende udledning af drivhusgasser i hele verden – også i Danmark. CO2 er den vigtigste drivhusgas, som vi kan gøre noget for at reducere (NASA CO2NASA temperatur).

FN’s Verdensmål: Delmål 12.5

Hos GreenDozer arbejder vi ud fra FN’s Verdensmål 12, som har overskriften “Ansvarligt forbrug og produktion”.

Mere præcist fokuserer vi på delmål 12.5: “Inden 2030 skal affaldsmængden væsentlig reduceres gennem forebyggelse, genvinding, reduktion og genbrug” 

Kernen i alt, hvad vi gør, er nemlig at reducere affaldsmængden i byggebranchen ved at give nyt liv til varer, der ellers ville være skrottet.

Byggebranchens store klimaaftryk


Byggebranchen står for 39% af alt energirelateret CO2 udledning på verdensplan og i Danmark, heraf;

  • 11% af fremstilling af materialer
  • 28% af driftsenergi

Fremstillingen af nye materialer står altså for en stor del af verdens CO2 udledning. Skrotningsprocessen udleder også CO2. Ofte sker skrotningen ved høje temperaturer og med store maskiner involveret. Når overskudsvarer bliver skrottet, har disse varer således udledt CO2 gennem flere processer og ikke haft nogen nytte. Det er spild.

Skrotning af genanvendelige materialer udleder lige så store mængder CO2. Disse har gjort nytte, men kan sagtens få forlænget levetiden i et nyt byggeprojekt. På GreenDozer’s platform får brugte byggematerialer nye formål, hver gang der bliver handlet genbrugsvarer.

Lad materialerne få et langt liv

GreenDozer er platformen, hvor byggebranchens aktører kan bekæmpe skrot, ved at købe og sælge overskudsvarer og genbrugsmaterialer i stedet for at skrotte dem.

GreenDozer arbejder hver dag for at gøre det nemt at afsætte og købe brugte byggematerialer, bekæmpe skrot og minimere spild, men det er vores samarbejdspartnere, der skal tage det bæredygtige valg om at købe overskudsvarer eller genbrugsvarer frem for helt nye varer.

Alle bidrag tæller på vejen mod et mere bæredygtigt byggeri. Når eksempelvis en håndværker køber et brugt vindue frem fra et nyt vindue, så bliver vinduet reddet fra at ende som skrot og byggeriet er blevet en smule mere bæredygtigt. Hvis alle – store som små – arbejder med denne omtanke, når vi længst for at bekæmpe skrot.

Lad os reducere skrot sammen

Vi bringer byggebranchens aktører sammen på vejen mod mindre skrot og mere bæredygtighed. Men det er dig, der skal tage valget om at købe eller sælge overskuds- og genbrugsvarer. Vi er altid åbne for dialog, hvis du er interesseret i at blive en af vores samarbejdspartnere, eller mangler en større mængde genbrugsvarer til et byggeprojekt. Så undersøger vi gerne, om vores samarbejdspartnere kan skaffe de materialer, du mangler.

Vil du vide mere om, hvem GreenDozer er, og hvad vi arbejder for, kan du læse mere her.
Du kan også læse yderligere om GreenDozer under pressemeddelser