Skip to content
Alt om GreenDozerAlt om GreenDozer

Om GreenDozer

Den danske platform GreenDozer er en videreudvikling af ProffOutlet, som blev stiftet af Jan Rohde i 2017. I 2019 startede salget af helt nye overskudsvarer fra danske grossister, byggemarkeder og producenter indenfor byggeriet. Vi så genbrugte byggematerialer som en naturlig videreudvikling af vores salg af overskudsvarer, da begge segmenter medvirker til at reducere spild indenfor byggeriet.

Fra november 2021 er vi derfor den første online platform for alle professionelle leverandører af genbrugsvarer, og samtidig ændrede vi navn fra ProffOutlet til GreenDozer. Genbrugsvarer vil bl.a. være alt fra nedbrydernes store mængder af byggematerialer til håndværkerens overskud fra diverse byggeprojekter til køkkenfirmaernes udstillingskøkkener. Ambitionen er at samle alt ét sted, så vareudbuddet og mængderne bliver så store, at arkitekter, rådgivere, bygherrer, håndværkere og private gør-det-selv folk, alle kan finde de varer, de søger, til deres byggeprojekt.

På GreenDozer kan du i dag finde genbrugte varer og helt nye basis- og overskudsvarer. Herudover sælger vi genanvendte byggematerialer, hvor vores leverandører i produktionen anvender brugte materialer til at skabe et nyt produkt.

Fremtidens byggeri

I fremtiden skal bygninger kunne skilles ad, og byggematerialer skal bruges igen. Det er nødvendigt, når Danmark og resten af verden skal nå de ambitiøse klimamål, der stilles fra politikere på tværs af landegrænser og politiske skel. Imidlertid er der lang vej hjem, når regnestykket viser, at byggebranchen i dag står for 40% af den udledte CO2, og at 1/3 af de 40% kommer fra produktion af byggematerialer og selve opførelsen af bygninger.

Et stort bump på vejen er, at byggebranchen stort set er analog med hensyn til at købe og sælge brugte byggematerialer. Om det er udbuddet eller efterspørgslen af genbrugsvarer, der er for lille er der forskellige holdninger til, men vi tror på, at en digital platform kan medvirke til, at digitalisere en del af de 5 millioner tons byggeaffald, som hvert år genereres af byggebranchen (40 pct. af den samlede mængde affald i Danmark).

Forventninger til fremtiden

Hos GreenDozer forventer stifter Jan Rohde, at markedet for brugte byggematerialer, der bliver handlet online, vil blive en milliardforretning inden for få år.

Vi oplever en massiv interesse for – og nødvendighed af – at få vekslet en stor del af det meget store forbrug af nye byggematerialer til genbrugte byggematerialer. Det mærker vi fra byggebranchen selv og i høj grad også fra deres kunder og rådgivere og ikke mindst arkitekter.

Det handler om adgang

GreenDozer er platformen, hvor alle byggebranchens aktører får adgang til varer og løsninger, så vi sammen kan bygge en bæredygtig fremtid uden spild.

Vi tror på, at fremtidens byggeri står på et fundament af større omtanke og respekt for verdens ressourcer. GreenDozer er platformen for alle, der ønsker at bidrage til at minimere spild i byggebranchen.

GreenDozer arbejder målrettet med FN’s verdensmål 12.5, der lyder: ”Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug”. Vi skaber rammerne for, at du kan nå dine klimamål, når du enten afsætter eller køber nye overskudsvarer, genanvendte varer eller brugte byggematerialer på platformen.

Sådan gør vi byggeriet mere bæredygtigt

Vi er med til at øge bæredygtigheden i byggeriet ved at gøre det nemt at handle med byggematerialer, der ellers ville ende som skrot eller blive downcyclet. Det gør vi på tre områder:

  • Vi connecter byggebranchens aktører
  • Vi gør det nemt at gøre byggeriet mere bæredygtigt
  • Vi optimerer

Vi connecter byggebranchens aktører

Vi har skabt en platform, hvor vi connecter vores samarbejdspartnere gennem ideer, viden og projekter. Du kan købe eller afsætte varer på platformen og være med til at minimere spild i byggebranchen.

Vi gør det nemt at gøre byggeri mere bæredygtigt

Med en struktureret, systematiseret, velafprøvet og sikker digital platform som fundament, kan vi gøre det komplicerede overskueligt og hjælpe branchens aktører med at gøre det nemmere at tage det næste skridt. Den måske største udfordring for at gøre byggebranchen mere bæredygtig er bekvemmelighed og adgang. GreenDozer gør det nemt at finde de varer og den viden, du skal bruge. Med et stort varesortiment, der tæller tusindvis af varenumre, og som løbende bliver udvidet med brugte byggematerialer, helt nye overskudsvarer og genanvendte varer samt et bredt basissortiment, samler vi alt til byggeriet ét sted.

Vi optimerer

Alt godt kan altid blive bedre, og derfor arbejder vi hver dag for at optimere vores processer, optimere varesortimentet på platformen, søge mere viden, gøre platformen bedre og nemmere at bruge for alle samarbejdspartnere. Det gør vi for, at vi bliver bedre til at facilitere, at færre varer ender som skrot eller bliver downcyclet.

Lad os minimere spild sammen

GreenDozer arbejder for at gøre det nemt at tage det bæredygtige valg af byggematerialer, som er med til at minimere spild. Men det er dig som kunde eller leverandør, der skal tage valget om at købe eller afsætte genanvendte eller genbrugte varer eller overskudsvarer. Vi er altid åbne for dialog, hvis du er interesseret i at blive en af vores samarbejdspartnere.

Her kan du læse mere om, hvordan vi bekæmper skrot.