Skip to content

Hvad er bæredygtighed? 

GreenDozer - Hvad er bæredygtighedGreenDozer - Hvad er bæredygtighed

 

Bæredygtighed er et ord og et begreb som oftere og oftere bliver brugt i forskellige sammenhænge. Bæredygtig produktion, byggeri, mode, investeringer, bundlinje etc. 

Men hvad er bæredygtighed egentlig? Og hvorfor er nævner virksomheder og offentlige organisationerne ordet i flæng? Det giver vi dig svaret på her. 

Bæredygtighed er et holistisk begreb. Ordet stammer fra slut 1980’erne, hvor det blev defineret i Brundtlandsrapporten, som værende en brug “ (…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare’. 

Altså handler det om at bruge fx jordens ressourcer på en måde, som ikke er ødelæggende, så vi skaber de bedste muligheder betingelser til de mennesker og den natur, som kommer efter os.  
I dag er bæredygtighed og klimabevidsthed et vigtigt begreb, men det har det ikke altid været. Bæredygtighed kom for alvor på dagsordenen i 1980’erne, hvor globale klima- og miljøproblemer voksede sig større og blev mere synlige. 

Siden start 00’erne har flere og flere virksomheder fokuseret på bæredygtighed, ligesom mange NGO’er og politiske partier fordelt på verdensplan har klimaforandringer, bæredygtighed og den grønne omstilling højt på deres agenda.  

Hvad betyder bæredygtighed? 

Bæredygtighed, klimabevisthed, en grøn omstilling, miljørigtig - der findes et hav af forskellige begreber og formuleringer. Så det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad der egentlig menes med begreberne. 

Hvis man skal forklare bæredygtighed enkelt, kan man sige at: når noget er bæredygtigt, betyder det, at man passer på det der er, så fremtidige generationer også kan få noget ud af det eller bibeholde det. Det kan eksempelvis være økonomisk, socialt eller miljømæssigt. 

Normalt benytter man begrebet, når man snakker om miljø og klima. Her bliver ordet brugt, når man taler om at passe på kloden, så den også eksisterer til kommende generationer.  


Når man snakker om bæredygtighed, er der tre forskellige begreber, som man benytter:  

  • Social bæredygtighed 
  • Økonomisk bæredygtighed 
  • Miljømæssig bæredygtighed  

I nedenstående forklarer vi de forskellige begreber. 

Hvad er social bæredygtighed? 

Social bæredygtighed - Hvad er social bæredygtighed? Social bæredygtighed - Hvad er social bæredygtighed?

 

Social bæredygtighed bliver også kaldt for social retfærdighed, og betyder i korte træk at mennesker bliver behandlet retfærdigt og ens nu og i generationerne fremover. Her skelner man ikke mellem f.eks. generationer, samfund, lande og status som rige og fattige mm.  

Et af de områder, hvor man snakker om social bæredygtighed er eksempelvis i forhold til byplanlægning og arkitektur. Hvis man indtænker social bæredygtighed her, så har man fokus på at løse nogle af vores problemer i samfundet, eksempelvis ensomhed, mangel på billige boliger, utryghed i gademiljøet og sikre inklusion og diversitet. 

Et andet eksempel på social bæredygtighed er, at der skal være retfærdighed ift. verdenshandler. Der skal ikke kun være nogle, som har gavn af verdenshandel, men alle skal have del i fordelene.  

Eksempler: 

Special Minds IT har en hel unik opsætning. Deres ansatte som løser opgaver har alle en autismespektrumforstyrrelse  eller lignende profil. De har derfor indrettet arbejdsopgaverne, så de passer specielt til disse behov.  

Special Minds IT specialiserer sig fx i webtilgængelighedtests, som sikrer at hjemmesider kan bruges af mennesker med forskellige handicaps. Special Minds IT arbejder dermed med bæredygtighed for deres ansatte, men også i deres ydelser. 

Råt&Godt er en socialansvarlig og bæredygtig virksomhed. I hjertet af Aalborg fokuserer på de at hjælpe unge med udfordringer i arbejde. De unge får mulighed for at lave unikke møbler af rest- og genbrugsmaterialer.  
Ligesom Special Minds IT, så får Råt&Godt bæredygtighed tænkt ind i deres personale, men også i deres produkter.  

Hvad er økonomisk bæredygtighed?

Økonomisk bæredygtighed handler om at bruge kapital på den bedst mulige måde for de kommende generationer. Et bæredygtigt budget skal således beregnes i et større perspektiv end blot indtægter og udgifter. Her skal der vurderes, om kapitalen er forvaltet på den bedst mulige måde, så den i fremtiden har samme eller mere værdi som i dag. 

Her kan du læse meget mere om økonomisk bæredygtighed.

Eksempel: 

Der er forskellige måder at arbejde med økonomisk bæredygtighed, men en af modeller kræver man regner omkostninger for de næste 20 år, når man starter et nyt projekt. 

Hvis man tænker 20 år frem, så kan det økonomisk bæredygtigt at købe dyrere, men mere holdbare eller isolerende materialer. Det kan sikre en besparelse over de næste 20 år, selvom de er dyrere at købe ind. 

Kommunerne arbejder med økonomisk bæredygtighed ved at sætte indkøb til udbud. Dette sikrer de bedste priser for deres ydelser. Dette er en gængs proces i det offentlige. Når kommunen vælger leverandør, så har de skarpe krav til leverandørens sociale ansvarlighed, og de miljømæssige effekter af deres produkter.  

 Hvad er miljømæssig bæredygtighed? 

Solceller -  Hvad er miljømæssig bæredygtighed? Solceller -  Hvad er miljømæssig bæredygtighed?

 

Miljømæssig bæredygtighed er det, som de fleste forbinder med bæredygtighed. Her kan man sætte lighedstegn mellem miljømæssig bæredygtighed og andre ord som klimabevidsthed, grøn omstilling og at respektere miljøet, verden og klimaet.  

Altså betyder det, at man opfylder den nuværende generations og de kommende generationers behov uden at skade de økosystemer, der genererer dem. På den måde vil man undgå at tærer på naturen, klimaet og miljøet som i sidste ende ender i udtømte naturressourcer, klimaforandringer, forurening, tab af natur og biodiversitet.  

Læs mere om bæredygtighed i byggebranchen her. 

Her er vi selv et eksempel, da vores fokus er at forlænge levetiden på vores ressourcer, og mindske spild i byggebranchen.   

Hvorfor er bæredygtighed vigtigt?

Den bæredygtige tankegang er en nødvendighed, hvis vi skal tage ansvar for klimaet, og hvis de kommende generationer skal have lige vilkår som os og leve et liv, der er mindst lige så godt som vores. Det er dog kun muligt, hvis vi er opmærksomme på bæredygtighed i det meste vi laver.  

Det er årsagen til at vi forhandler genbrugsvarer, som fx vores brugte byggematerialer og overskudsvarer.  

Læs mere om hvorfor, du skal købe brugte byggematerialer her.