Skip to content

CLT – Byg bæredygtigt med træ

CLT – Byg bæredygtigt med træCLT – Byg bæredygtigt med træ

CLT (Cross Laminated Timber) eller massivtræ er et byggemateriale, som har mange gode konstruktionsmæssige fordele og egenskaber, og som samtidig er bæredygtigt. I Sverige, Østrig og andre europæiske alpelande har CLT været brugt i flere årtier, og nu begynder det for alvor at vinde indpas i Danmark også.

Det viser sig i særdeleshed i det danske marked ved, at der nu er virksomheder, der specialiserer sig i salg af og rådgivning omkring CLT. CLT Denmark har endda formået at levere svanemærket CLT materiale. Eksperter indenfor området forventer at brugen af CLT i Danmark vil stige rigtig meget i fremtiden som et alternativt materiale til eksempelvis beton.

Hvad er CLT?

CLT er et innovativt og bæredygtigt byggemateriale med høj styrke og stivhed, er nemt og effektivt at bygge med, og som skaber et sundt indeklima.

Konstruktion

CLT består af prækonstruerede og tilpassede træplader. Disse træplader er bygget op af brædder, der er limet sammen i 3, 5 eller 7 lag. Hvert andet lag er limet på tværs til forskel fra almindeligt limtræ, hvor brædderne eller panelerne kun er limet sammen på én led. De enkelte brædders svagheder så som knaster eller lignende mindskes betragteligt, da belastningen fordeles på de omkringliggende brædder. Det er denne konstruktion, der giver den enorme styrke og stivhed, der gør, at CLT har mange anvendelsesmuligheder i byggeriet.

Der kan anvendes mange forskellige træsorter til fremstillingen af CLT. Det er geografisk bestemt, hvilke træer, der er oftest anvendt:

 • Skandinavien og Baltikum: Rødgran og skovfyr
 • Centraleuropa: Rødgran, lærk, pinjefyr og ædelgran
 • Nordamerika: Douglasgran, gran og fyr

Da CLT er et bæredygtigt byggemateriale vil det være at modarbejde sit bæredygtige byggeri, hvis man vælger at importere ikke-lokale træsorter til fremstillingen. Derfor anvendes der selvfølgelig lokale træsorter til produktionen.

Anvendelse

CLT kan anvendes i stort set hele byggeriet. Det kan anvendes til både vægge, gulve, lofter, tag. Dog er det oftest anvendt som vægge, gulve og lofter.

CLT som konstruktionsmateriale er optimalt til etagebyggeri såvel som private boliger. I et boligbyggeri i Amsterdam er der forsket i det, og en klar konklusion var, at bygninger i op til 10 etagers højde kan bestå udelukkende af CLT, mens bygninger, som skal være højere, skal være hybridbygninger – altså hvor beton og stål også indgår i konstruktionen.

CLT’s gode egenskaber

 • Cirkulært og bæredygtigt byggemateriale
 • Effektivt byggeri med kortere byggetidLavt materialespild i produktionen
 • Giver et sundt og behageligt indeklima
 • Arbejder forudsigeligt i tilfælde af brand
 • Stor styrke og stivhed
 • At arbejde med CLT giver gode arbejdsforhold på byggepladsen
 • God varme- og lydisoleringIkke-elektrisk ladet, hvilket giver mindre støv i luften.

CLT og bæredygtighed

CLT og bæredygtighed - Bæredygtigt træ vinder indpasCLT og bæredygtighed - Bæredygtigt træ vinder indpas

 

Bæredygtigt byggeri vinder frempas både i Danmark, men også i hele verdenen, og CLT er en stadig større del af den bølge. Vil du vide mere om bæredygtigt byggeri, kan du læse det her.

Økonomisk bæredygtighed

CLT er præfabrikeret. Det betyder, at hele sider er produceret og transporteret til byggepladsen. Disse sider er udskårne, så der er plads til vinduer, døre, elinstallationer mv. Derfor er selve byggeprocessen hurtigere og nemmere på byggepladsen. Totalt set op til ca. 20% hurtigere at bygge et komplet hus. Der er desuden ikke samme tørretid, som der er ved at arbejde med beton i mange af bygningen elementer, hvilket også forkorter byggeprocessen. En forkortet byggeproces betyder en billigere byggeproces.

Klima

Hele byggeprocessen med CLT udleder mindre CO2 end traditionelt byggeri. Det er der flere årsager til:

Træ omdanner CO2 til O2 og mindsker niveauet af CO2
Fotosyntese betyder, at træer optager CO2 og omdanner det til ilt. Derfor er træ et vigtigt redskab i kampen om at nedsætte CO2 udledningen. I stedet for at bruge ekstra ressourcer på at udvikle nye ikke-fornybare materialer, er CLT en måde at anvende træ i byggeriet.

Træ er et fornybart materiale
Det er vigtigt i den cirkulære tankegang, hvor vi ikke ønsker at udtømme jordens ressourcer. Derfor bør du vælge CLT fra producenter, hvor de garanterer, at træet er fra skove, der kontinuerligt bliver fornyet.

Fremstillingen er energieffektiv
Selve fremstillingen af CLT er mere energieffektiv end fremstillingen af andre byggematerialer. CLT skal nemlig ikke bearbejdes under ekstremt høje temperaturer eller skal igennem flere forskellige processer for at blive et færdigt materiale.

CLT er en let konstruktion med høj styrke og stivhed
Det betyder, at der ikke er samme behov for store maskiner som kraner og betonblandere på byggepladsen. Selve udledningen af CO2 fra maskinerne på byggepladsen er altså mindre end ved traditionelt byggeri. Desuden betyder det, at der ikke er behov for samme mængde beton til fundamentet, da det ikke skal bære samme vægt som ved traditionelle bygninger.

CLT Kan erstatte beton i dele af byggeriet
Hvis du vælger at bygge vægge af CLT, behøver du ikke store betonelementer. Det er således et bæredygtigt alternativ til beton.

CLT har et utrolig lavt niveau af restmateriale og spildmateriale
CLT kan laves af både store og små brædder og af både store og små træer. Derfor kan det meste træ gå direkte i CLT pladerne. Derudover kan restprodukter som træspåner og savsmuld indgå i produktion af f.eks. paller eller bruges til varmeproduktion.

CLT kan genbruges
Når et byggeri skal rives ned, kan CLT genbruges stort set uden værditab, hvis det ikke har lidt skader. De fleste andre byggematerialer skal bearbejdes, inden de kan genanvendes.

Social bæredygtighed

CLT er socialt bæredygtigt på 2 måder;

 1. På byggepladsen har håndværkerne bedre arbejdsforhold, da der ikke er samme støj- og støvgener som ved betonbyggeri.
 2. CLT giver et godt indeklima, har gode lyd- og isoleringsevner, samt ikke-elektrisk ladet, hvilket giver mindre støv i luften.

Således er et byggeri af CLT både god for menneskene, der arbejder med det, samt menneskene der skal bo i det og er medvirkende til øget trivsel. Et byggeri i CLT kan eksempelvis være godt for støvallergikere.

CLT og brand

I Danmark er vi ikke så vant til ideen om træhuse, og tanken om at der skulle opstå brand i et træhus er skræmmende. Men faktisk er CLT et glimrende materiale at bygge hus af i tilfælde af brand. Stål og beton mister deres bæreevne ved høj varme, så selvom bygningen ikke brænder, vil en bygning af disse materialer falde sammen pga. varmen fra ilden.

CLT derimod mister ikke sin styrke pga. varmen, og derfor vil beboere have bedre tid til at nå ud i sikkerhed. Desuden brænder CLT ikke nemt. Det forkuller langsomt og forudsigeligt, hvilket også giver ekstra god mulighed for at nå ud i tide, hvis en brand skulle opstå. Ønsker du yderligere brandsikring, kan CLT træ brandimprægneres.

Ulemperne ved CLT

Træ er udsat, når det kommer til fugt. Og det er her, at man for alvor skal passe på, når man arbejder med CLT. Det er vigtigt, at der er nogen på byggepladsen, som er eksperter i, hvordan man bedst fugtsikrer CLT pladerne mod fugt, således at den optimale fugtprocent ikke ændre sig.

CLT plader skal have en fugtprocent på 12% for at være brugbart. Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan du sikrer dig, at CLT bliver anvendt korrekt:

 1. Alliér dig med en ekspert, hvis du ikke selv er det.
  Så ved du, at der er nogen, der har hånd i hanke med, at alle forskrifter for træbyggeri bliver overholdt, så du ikke står med regningen for en rådden og skimmelfyldt konstruktion.
 2. Kontroller CLT pladernes fugtniveau løbende.
  Selvom pladerne er leveret med korrekt fugtniveau, er de udsatte for omgivelserne, så fugtniveauet kan ændre sig.
 3. Montér ikke CLT plader direkte på beton.
  Der er vand i beton, som CLT kan opsuge og derved blive fugtigt.
 4. Samlinger og revner er udsatte.
  Det er vigtigt, at håndværkerne ved, hvordan træ opfører sig i et byggeri. Samlinger og revner er oftest her, hvor fugten trænger ind. Det gælder både samlinger mellem CLT plader, men også samlinger ved eksempelvis stikkontakter eller andre materialer.
 5. Kig efter fugtskjolder fra opførelsen. 
  Træ er et afslørende materiale. Der danner sig nemlig fugtskjolder, hvis der har været meget fugt involveret.
 6. Hele konstruktionen skal være overdækket. 
  Nedbørsbeskyttelse er essentielt i Danmark, hvor det regner mange dage om året, og vi kan få regnbyger året rundt.
  Vil du fortsat blive klogere på byggematerialer i bæredygtigt byggeri? Læs mere om beton som byggemateriale her.

Vil du fortsat blive klogere på byggematerialer i bæredygtigt byggeri? Læs mere om beton som byggemateriale her.

Kilder