Skip to content
Læs mere om hvad er klimabelastning og hvordan bremser vi klimabelastningenLæs mere om hvad er klimabelastning og hvordan bremser vi klimabelastningen

Klimabelastning

Hvad med de langsigtede konsekvenser af klimabelastningen? Det er ingen hemmelighed, at jordens klima er under forandring. I dette indlæg vil vi opridse nogle af klimaændringernes potentielle virkninger på vores planet herunder

  • Hvad er Klimabelastning
  • Jorden gennemgår en masse forandringer er det vores skyld
  • Vi forurener luften, vandet og jorden
  • Det får jorden til at blive varmere
  • Hvordan bremser vi den store klimabelastning?
  • Er byggebranchen meget klimabelastende? 

Hvad er klimabelastning? 

Klimapåvirkning er den måde, hvorpå klimaændringerne påvirker miljøet og vores liv. I lyset af en opvarmning af planeten oplever vi hyppigere ekstreme vejrbegivenheder som tørke, oversvømmelser og hedebølger. Sådanne hændelser fører til forringet luftkvalitet, ødelagte økosystemer og mennesker der må forlade deres hjem.

Disse virkninger medfører øgede sundhedsproblemer, nedsat udbytte af afgrøder og trusler mod kystområder verden over. Det er en kendsgerning, at klimapåvirkninger har reelle konsekvenser - vi må arbejde sammen for at tage denne presserende globale udfordring op, før det er for sent. 

Jorden gennemgår en masse forandringer, og det er alt sammen vores skyld 

I århundreder har mennesket påvirket planetens miljø på forskellige måder; fra luftforurening forårsaget af bilers udstødningsgasser til vandforurening forårsaget af industriel dumping af giftige kemikalier - vores handlinger har gjort stor skade på planetens ressourcer og naturlige systemer.  
 
Vi er også i høj grad ansvarlige for klimaændringerne, som har ført til udbredte tørkeperioder, oversvømmelser, orkaner og andre ekstreme vejrbegivenheder. Det er klart, at hvis vi ikke begynder at tage proaktive skridt i retning af bæredygtighed og bevarelse, vil vores planet blive udsat for mere alvorlige konsekvenser i de kommende år. Heldigvis har regeringer rundt om i verden erkendt vigtigheden af miljøbeskyttelse og indført love og initiativer, der tilskynder enkeltpersoner og virksomheder til at handle ansvarligt. Hvis vi alle tager del i beskyttelsen af jorden, kan vi gøre store fremskridt i retning af at genskabe balancen i de skrøbelige økosystemer. 

Vi forurener luften, vandet og jorden med vores affald og kemikalier 

Vores miljø forurenes i en farlig og alarmerende grad, hvilket har mange alvorlige konsekvenser. Alle dele af naturen påvirkes af forurening fra menneskeskabte kilder, lige fra den luft, vi indånder, til det vand, vi drikker. Med de stigende industrielle aktiviteter rundt om i verden finder vores affald og kemikalier vej ind i fjerntliggende områder som Arktis og forårsager ufattelig stor skade på arter, levesteder og økosystemer.

Vores nuværende metoder til håndtering af forurening er ikke tilstrækkelige til at mindske dens ødelæggende kraft - der skal være større fokus på at reducere vores miljøpåvirkning og på at udvikle rene alternativer, som vil sikre en renere og sundere planet for fremtidige generationer. 

Det får jorden til at blive varmere, hvilket fører til mere ekstreme vejrforhold 

Klimaændringer er blevet et stadig mere presserende problem i de seneste år, idet ekstreme vejrbegivenheder forekommer oftere. Det er alt sammen et resultat af verdens stigende temperaturer, der skyldes afbrænding af fossile brændstoffer og andre menneskelige aktiviteter.

Når de globale temperaturer stiger, bliver jorden varmere, hvilket fører til en øget hyppighed af storme, oversvømmelser og tørke i hele verden. Ved bedre at forstå klimaændringerne og deres indvirkning på jordens vejrmønstre kan vi blive bedre rustet til at håndtere og tilpasse os til de stadig mere uforudsigelige forhold. 

Hvordan bremser vi den store klimabelastning? 

Beskyttelse af miljøet og bremsning af klimaændringerne skal begynde hos os. Genbrug og mindre energiforbrug er to af de vigtigste måder, hvorpå vi kan hjælpe med at beskytte vores planet.  
 
Mange mennesker er ikke klar over, at selv små handlinger kan have en positiv effekt på reduktionen af CO2-emissioner, f.eks. ved at bruge mindre engangsplastik. Vi kan også opfordre andre til at lære mere om, hvad de kan gøre for at bidrage ved at underskrive underskriftsindsamlinger, boykotte virksomheder, der ikke lægger nok vægt på deres bæredygtighed, eller donere til miljøvenlige velgørenhedsorganisationer mv.  

Er byggebranchen meget klimabelastende? 

Der er ingen tvivl om, at byggeri, byggerirelaterede industrier og relaterede byggematerialer er store kilder til drivhusgasemissioner. Da bygge- og anlægsaktiviteter kræver et betydeligt ressourceforbrug, udleder de en række emissioner til miljøet. For at mindske sin miljøpåvirkning må byggesektoren gå væk fra ’ubæredygtige’ og energiintensive byggemetoder og i stedet fokusere på mere effektive og grønnere metoder, eksempelvis ved at benytte genbrug meget mere end nu.  
 
Hvis du vil tage del i at gøre byggebranchen grønnere, kan du starte med at kigge efter genbrugte byggematerialer på GreenDozer.

 

Vil du blive klogere på bæredygtige og grønne termer?

Se vores grønne ordbog, hvor vi gennemgår de vigtigste begreber her