Skip to content

Genanvendelse og genbrug - hvad er forskellen? 

Genanvendelse og genbrug - Hvad er forskellen, se mere på GreenDozerGenanvendelse og genbrug - Hvad er forskellen, se mere på GreenDozer

 

I daglig tale kan genbrug og genanvendelse ofte blive brugt som synonymer for det samme. Selv  hvis man bare kigger på ordene, skulle man også tro det var tilfældet. At bruge og at anvende en ting er synonymer, så blot fordi man gør det igen, burde vel ikke gøre en forskel?

Det gør det faktisk, for rent terminologisk er der en helt klar distinktion mellem de to termer, hvilket også overfører til en forskel i den klimamæssige påvirkning det har, hvorvidt et produkt eller virksomhed bruger betegnelsen genanvendelse eller genbrug. 

Der følger en lidt mere detaljeret beskrivelse af de to begreber, men den konkrete forskel kan gøres helt kort: Genbrug er når et produkt bliver brugt til det samme, som oprindeligt var tiltænkt, og genanvendelse er når materialerne fra produktet bliver brugt til et nyt formål

Genbrug  

Når man bruger ordet genbrug, betyder det, som sagt, at produktet bliver brugt til samme formål flere gange. Et eksempel på dette er de grønne ølflasker med pant, som bryggerierne kan vaske og fylde op igen flere gange, så længe glasset er stabilt. 

Et andet klart eksempel på genbrug er tøj, sko og tilbehør, der står for knap halvdelen af de varer, der bliver købt brugt online.  Tøjet, skoene eller taskerne bliver nemlig brug til præcis samme formål de blev skabt til – at beklæde sig med. 

Genbrugte byggematerialer på GreenDozer kommer fra vores professionelle nedbrydere, som nænsomt piller materialerne ned for at undgå skader, så de kan bruges igen. Således kan f.eks. en branddør, vinduesparti, håndvask, armatur eller lignende indgå direkte i et nyt byggeprojekt, og dermed få nyt liv uden behov for at bruge yderligere ressourcer til produktion. 

Genanvendelse 

Hvad er genanvendelse - GreenDozerHvad er genanvendelse - GreenDozer

 

Genanvendelse er når materialerne fra en genstand bliver brugt til et nyt formål. Som regel betyder det, at materialet nedbrydes til dets råstoffer og bearbejdes til en anden form.

Glasflaskerne fra det tidligere eksempel kan også genanvendes, hvis flaskerne ikke længere er i en stand, så de kan genbruges. Her kan man smelte de ødelagte flasker ned og lave nogle helt nye, som er klar til at blive fyldt op igen.

Tøj kan ligeledes være et godt eksempel på genanvendelse i bred forstand. Tøjet kan sys om, så tekstilerne fra det kasserede tøj kan bruges til at lave nyt tøj. Når et gammelt eller ødelagt produkt på denne måde bliver lavet om til et andet produkt af højere værdi, kan det desuden betegnes som upcycling, som er en underkategori af genanvendelse. Det modsatte, downcycling, kan være en gammel trøje med huller, som rives i mindre stykker og bruges som olieklude. Tøjet kan også være genanvendt fra andre produkter, som f.eks. en kjole syet fra et sæt gardiner. 

Genanvendelse og genbrug - hvad er bedst i forhold til klimaet? 

Genbrug har den fordel over for genanvendelse, at materialerne ikke skal bearbejdes, før de kan bruges igen. Al produktion og bearbejdelse kræver ressourcer. Selv hvis produktionsanlægget opererer på 100% solenergi, skal der stadig bruges produktionstimer, maskineriet skal smøres, og ofte skal der bruges yderligere materialer, end der kan udvindes fra det oprindelige materiale for at opnå det ønskede produkt. 

I eksemplet med glasflasker viser en miljøvurdering fra DTU at CO2 udledningen ved at genbruge en flaske kun er ca. halv så stor, som ved genanvendelse af samme flaske. 

Det betyder dog ikke at genanvendelse er dårligt for miljøet - tværtimod. Ofte er det ikke muligt direkte at genbruge et produkt på grund af skader eller andre defekter, men hvis materialerne kan nedbrydes og anvendes til andre formål, skal de ressourcer ikke udvindes på ny fra jordens begrænsede lager.
 

Genanvendelse af plastik 

Genanvendelse af plastik Genanvendelse af plastik 

 

Når man snakker om genanvendelse, vil samtalen sandsynligvis falde på plastik. Plastik er et utroligt alsidigt materiale, hvorfor det i dag kan findes næsten overalt - bogstaveligt talt -og den primære ingrediens til produktion af plastik er råolie.

Selvom rå plastik som regel ikke kan genbruges direkte, kan det smeltes om og bruges til nye plastprodukter eller tilmed omdannes til brændstof .

Desværre er det en meget lille del af plast, der bliver genanvendt, faktisk bliver kun 15% af plast fra husholdningsaffald genanvendt i praksis i Danmark og ca. 95% af værdien fra plastemballage går på verdensplan tabt efter første brugscyklus.

Årsagerne er, blandt andet, at der er forskellige plasttyper, som er svære at skille fra hinanden når de nedbrydes. 

En af de primære attributter for plastik er, at det er utroligt hårdført over for vejrets elementer og har svært ved at blive nedbrudt.  

Derfor er det ikke godt, hvis det ender i naturen, men til gengæld giver det en lang levetid og dermed gode forhold for fornyet liv, i de tilfælde hvor materialet direkte kan genbruges. 

Disse tilfælde kan ofte findes i byggebranchen hvor vinduer, terrassedøre osv. kan formstøbes i pvc, og dem får GreenDozer selvfølgelig på lager, så de kan bruges igen og vi kan skære ned på produktionen af nye. 

Se vores udvalg her.

Byggebranchen – fra genanvendelse til genbrug 

Når der tidligere i byggebranchen har været snak om at materialerne skal genanvendes. har der som regel været tale om downcycling, hvor materialerne bliver brudt ned til deres råstoffer og brugt i andre sammenhænge. F.eks. mursten der bliver brugt som vejfyld, eller glas der bliver smeltet om.

Som samfund er vi dog på vej mod et markant større fokus på genbrug, og med forventede strengere miljøkrav til byggeri inden for den nærmeste fremtid, vil det også blive nødvendigt at genbruge byggematerialer i en højere grad. 

Hos GreenDozer ved vi, at der i dag er langt flere byggematerialer, der kan genbruges, end hvad vi ser i realiteten på det nuværende marked. Vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartnere og får løbende nye ind, som også gerne vil sørge for at deres materialer kan blive genbrugt i stedet for at blive brudt ned til råmaterialer igen. De mangler blot en mulighed for at få disse produkter udbredt.

Målet med vores platform er at gøre det muligt for alle aktører i byggebranchen, at sørge for materialer der stadig har mange år på bagen ikke ender med at blive brudt ned, men i stedet bliver brugt til det de er tiltænkt. 

Er du interesseret i at få dine brugte materialer på GreenDozer? Så læs mere her

Kilder: