Skip to content
Læs mere om downcycling og alle fordelene og ulemperne på GreenDozer.comLæs mere om downcycling og alle fordelene og ulemperne på GreenDozer.com

Hvad er downcycling? 

Downcycling er et vigtigt bæredygtigt begreb. Downcycling er en proces, hvor man tager et materiale og laver noget ud af det, som har mindre værdi end den oprindelige genstand. Dette kan skabe miljøproblemer, hvis de downcyclede materialer ikke bortskaffes eller genanvendes korrekt. I denne tekst vil vi se nærmere på, hvordan downcycling fungerer, og hvordan det påvirker miljøet. 

Processen med downcycling 

Downcycling er når man tager et materiale - f.eks. plastik, glas, papir eller metal - og omdanner det til noget med mindre værdi, end den oprindelige genstand. F.eks. kan plastflasker laves om til plastikprodukter af lavere kvalitet, f.eks. havemøbler eller legetøj. Glas kan smeltes ned til glasperler eller knuses til at lave fyldstof til asfaltbelægning. Papir kan makuleres og genbruges som emballagemateriale eller isolering. Og metal kan smeltes og formes til bildele eller køkkenudstyr. 

Fordele og ulemper ved downcycling 

Fordelen ved downcycling er, at det tillader genanvendelse af materialer, som ellers ville ende på lossepladsen og belaste miljøet. 
Mange materialer kan kun genanvendes et begrænset antal gange, før kvaliteten og egenskaberne forringes. Når materialer nedbrydes og genanvendes til et produkt af lavere kvalitet, som f.eks. at omdanne papir til pap eller plastflasker til parkbænke, kan det stadig have en positiv effekt på miljøet, da det reducerer behovet for råmaterialer og mindsker mængden af affald, der ender på lossepladser. 
 
Problemet med downcycling er, at når et materiale først er blevet downcyclet, er dets anvendelighed begrænset; det kan ikke genbruges igen uden at det mister mere kvalitet for hver gang. Til sidst er materialerne, så forringet at de ikke vil kunne genbruges på nogen måde. Dette skaber en miljøfare, fordi disse materialer ofte ender på lossepladser, hvor de med tiden udskiller giftige stoffer til jorden og grundvandet. 
 
Det er også vigtigt at huske på, at downcycling ikke altid er den bedste løsning for bæredygtighed, da det stadig kræver energi og ressourcer at omdanne materialer til nye produkter. Derfor bør man altid stræbe efter at genanvende materialer til det højeste mulige niveau og forlænge produktets levetid gennem genbrug og reparation, før det overvejes at downcycle materialet. 
 
Heldigvis findes der et alternativ til downcycling i form af upcycling! Upcycling er, når man tager et materiale og omdanner det til noget, der har større værdi end den oprindelige genstand. Upcycling er en god l og opfindsom måde at skabe nye produkter på af brugte materialer. Det er en form for genbrug, hvor man bruger gamle, kasserede genstande til at skabe noget, der er mere nyttigt end det oprindelige objekt. Upcycling er også kendt som kreativ genbrug eller kreativ genanvendelse, fordi det indebærer brug af kreativitet.  
 
Læs mere om upcycling her.

Virksomheder og downcycling 

I dag er flere og flere virksomheder og organisationer på udkig efter måder at reducere deres miljøpåvirkning på. Downcycling er en mulighed, der kan hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige og samtidig reducere mængden af affald på. 
 
Processen indebærer som tidligere beskrevet, at man tager eksisterende materialer, som ellers ville blive kasseret eller forarbejdet på en måde, der ødelægger deres oprindelige værdi, og genbruger dem til noget af lavere kvalitet, men som stadig kan bruges til noget. Ved at downcycle i stedet for at bortskaffe materialer kan virksomhederne ikke blot spare penge på bortskaffelsesomkostningerne, men også reducere deres CO2-aftryk ved at begrænse behovet for produktionsprocesser, der involverer nye materialer. 
 
Bliv klogere på alle de grønne begreber. På GreenDozers “den grønne ordbog”, kan du finde en lang række begreber, og læse mere om dem. Se mere her