Skip to content

Føringsveje

Føringsveje til sikker montering af ledninger og kabler Ledninger og kabler skal er bedst beskyttet, hvis de er monteret med føringsveje. Og det er netop føringsvejenes formål – at ledninger og kabler ikke lider overlast i både etableringsfasen og i driften. Kabelfø...

Mest populære varer

Føringsveje til sikker montering af ledninger og kabler

Ledninger og kabler skal er bedst beskyttet, hvis de er monteret med føringsveje. Og det er netop føringsvejenes formål – at ledninger og kabler ikke lider overlast i både etableringsfasen og i driften. Kabelføring-systemer i dag kræver alsidighed og fleksibilitet.

Typer af føringsveje

Føringsveje kan monteres både udendørs og indendørs, både skjulte og synlige. Afhængigt af, hvordan dine ledninger og kabler skal monteres, så vil det påvirke dit valg af føringsveje.

Udendørs føringsveje

Planlægger du at etablere føringsveje udvendigt på en facade, så er der gode grunde til at genoverveje den beslutning og reetablere til indendørs. Føringsvejene og kablerne vil nemlig være synlige og derfor skæmmende for bygningens udseende. Desuden vil de være i vejen for bygningens vedligeholdelse, når der skal vaskes vinduer, facaden skal males eller algebehandles.

Hvis du alligevel planlægger at etablere udendørs føringsveje, bør de etableres langs bygningens fremspring så som gesimser, sokler, bag nedløbsrør eller lignende.

Indendørs føringsveje

Hvis du planlægger dine indendørs føringsveje i god tid, har du gode muligheder for at etablere dem skjult. Installationerne kan f.eks. føres i rør bag:

  • Paneler
  • Loftlister
  • I lette skillevægge
  • Bag vægbeklædninger
  • I bjælkelag
  • Under gulvbrædder
  • Over et uudnyttet loft
  • Fræses ind i murværk

Skal installationen føres udenom detaljer, kan man med fordel anvende flexrør.

Synlige føringsveje

Der kan være fordele ved at vælge synlige føringsveje. Synlige føringsveje samler ofte både stærk- og svagstrømsmateriel i én vej på væggen. Det betyder, at du nemt kan fjerne installationen igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Derudover laver du ikke ændringer på konstruktionen.

Skjulte føringsveje

I en større elplan er der ofte skjulte føringsveje under gulvet. I nogle planer kan gulvbrædden eller gulvbrædderne tages op langs vindueskanten, så kablerne kan føres herunder. Hvis trægulvet er etableret ovenpå strøer, er der god plads under gulvet til at etablere føringsveje.

Kombinér de rette føringsveje

Der findes mange typer af materiel, når du skal etablere føringsveje. Du kan altså kombinere på mange leder og kanter, så det passer til netop din elplan. Køb f.eks.


Køb hos GreenDozer og vær med til at bekæmpe skrot

GreenDozer er en online markedsplads for byggematerialer. Her kan du købe overskudsvarer og genbrugsvarer, som ellers står overfor at blive skrottet. Overskudsvarer er varer, som grossister, byggemarkeder eller andre forhandlere har i overskud og derfor skal varen skrottes. Det er derfor spritnye varer, som ingenting fejler, og som aldrig har været brugt. Det synes både vores sælgere og vi er spild!

Genbrugsvarer er varer, som har været brugt, men som sagtens kan genbruges og få nyt liv.

Du kan læse mere om, hvordan vi bekæmper skrot her.