Skip to content

Bæredygtigt beton - Findes det?

Bæredygtigt beton - Findes det?Bæredygtigt beton - Findes det?

 

Regeringen har sat et ambitiøst klimamål om at nå en reduktion af CO2 udledningen på 70% inden 2030. Dansk byggeri står for 39% af den danske CO2 udledning, og beton er et af de mest forurenende materialer, som samtidig indgår i alt fra bygninger til veje og broer. Derudover forventes det, at behovet for beton til byggeri fordobles frem mod 2050. Også på verdensplan vil behovet for beton stige markant, da Afrika, Asien og Sydamerika mangler infrastruktur. Så et bæredygtigt alternativ er kritisk.

Derfor er mere end 20 aktører i den danske beton- og byggebranche gået sammen om et Bæredygtigt Beton Initiativ, som skal fokusere på betons klimapåvirkning helt specifikt. Deres mål for betonbyggeri er, at CO2 aftrykket for betonbyggeri skal reduceres med 50% inden 2030, uden at der gås på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi.

Hvorfor er beton en udfordring for klimaet?

Når man taler om forurenende byggematerialer, er det ikke fordi, at materialerne står og udleder CO2, når en bygning er bygget. Det er fremstillingen og den proces, som materialerne gennemgår, der forurener.

Beton som færdigt materiale er ikke det største problem. Problemet er cement, som er en hovedbestanddel i beton. Cement består blandt andet af kridt, som binder store mængder CO2, der bliver frigjort i processen med at fremstille cement. Derudover fremstilles cement ved temperaturer på 1.400-1.500 grader, hvilket kræver meget energi. Cement anslås at stå for 8 procent af den årlige udledning af CO2 på verdensplan.

Hvordan bliver beton bæredygtigt?

Hvordan bliver beton bæredygtigt?Hvordan bliver beton bæredygtigt?

 

Aalborg Portland har en stor rolle ift. at nedbringe CO2 udledningen i byggeriet. De har en årlig CO2 udledning på 2,2 millioner ton (2020), hvilket er 10 gange så meget som virksomheden med anden størst klimapåvirkning. Heldigvis er Aalborg Portland gået benhårdt ind i kampen for at skære på CO2 udledningen. De har nemlig udviklet ikke bare ét men to nye former for cement, som kan erstatte den traditionelle cement i byggeri:

 • FUTURECEM
 • CALLISTE

FUTURECEM

Med FUTURECEM har Aalborg Portland udviklet en cementtype, som gør det muligt at reducere CO2 udledningen med op til 30% i forhold til traditionel cement. I FUTURECEM er andelen af kridt nedbragt og erstattet af kalcineret ler og kalkfiller, som danner en synergieffekt. Kalcineret ler har foruden et lavere CO2 indhold end kridt heller ikke behov for at blive bearbejdet ved samme høje temperaturer. Derfor udleder selve bearbejdningsprocessen heller ikke så meget CO2, som processen med kridt. FUTURECEM har desuden samme høje styrkeniveau som traditionel cement og er gennemtestet i mange forskellige byggerier.

FUTURECEM er udviklet til anvendelse i færdigbeton.

CALLISTE

CALLISTE er et cement produkt, der bygger ovenpå FUTURECEM. Målet med CALLISTE er at reducere CO2 udledningen med helt op til 50% sammenlignet med traditionel cement. Til forskel fra FUTURECEM, som er udviklet til anvendelse i færdigbeton, så er målet med CALLISTE, at det kan møde kravene fra alle anvendelsesområder.

Målet om at reducere CO2 udledningen med 50% vil de opnå ved at erstatte flere af de såkaldte cementklinker med kalcineret ler og kalkfiller, samt at opnå en endnu højere styrke, der gør, at CALLISTE har endnu bedre anvendelsesmuligheder. Simpelt fortalt; et mere bæredygtigt produkt, som kan anvendes flere steder.

Beton bliver genbrugt

I Danmark har der faktisk i mange år været fokus på betons påvirkning på klimaet, og derfor bliver beton genanvendt som ubundne bærelag under eksempelvis veje. Faktisk har denne praksis stået på i over 30 år. Men den fortsatte fokus på byggeriet og betonens klimapåvirkning betyder, at flere og flere virksomheder gør genanvendelse af nedknust beton til deres forretningsgrundlag.

En af bestanddelene i beton er tilslag; sten og sand. Dette bliver i nogle tilfælde importeret fra Norge. I stedet kan man i mange af disse tilfælde anvende nedknust beton som tilslag i ny beton. Her spares altså CO2 både på, at man ikke skal udvinde og transportere sten og sand, samt at den nedknuste beton ikke skal destrueres.

At genanvende beton er ikke CO2 besparende. Udvindingen af jomfruelige materialer svarer i CO2 niveau ca. til niveauet for bearbejdningen af genbrugsbetonen. Til gengæld er det et bæredygtigt valg, fordi det er en cirkulær tankegang, som sparer på naturens ressourcer.

Beton opsuger CO2

Selvom cement i beton er en stor CO2 synder, så er beton som et færdigt produkt faktisk med til at opsuge noget af den CO2 igen.

Selve processen foregår ved:

 • Når cement hærder i beton, dannes der calciumhydroxid.
 • Calciumhydroxid fra beton reagerer med CO2 fra luften og danner kalciumkarbonat (kaldet beton-karbonatisering).

Karbonatisering foregår i hele betonbyggeriets levetid. Når beton bliver nedknust bliver overfladen af betonen større, jo finere nedknusningen er, og derfor accelereres karbonatiseringen. Nedknust beton kan opnå total karbonatisering, hvilket vil sige, at den maksimale mængde af CO2 er opsuget i betonen.

Det betyder, at selvom kalcineringen af cement udleder store mængder CO2, kan beton som produkt tilnærmelsesvis betragtes som CO2 neutralt, hvis man beregner hele betonens levetid. Udfordringen er, at man ved et byggeris begyndelse ikke kan redegøre for, at betonen vil blive genanvendt efterfølgende.

Bæredygtigt beton afhænger af mange ting

Bæredygtigt beton afhænger af mange tingBæredygtigt beton afhænger af mange ting

 

Bæredygtigt Beton Initiativ, DI, DTU og mange flere arbejder kontinuerligt på at gøre beton bæredygtigt. At gøre beton bæredygtigt har to fokusområder;

 • Selve produktet beton
 • Hvordan man bedst bruger beton på en bæredygtig måde

En kældervæg af beton er ikke i kontakt med så meget luft og har derfor ikke samme karbonatiseringhastighed, som beton, der er i fri luft. Derfor har anvendelsen af beton stor betydning for, om betonen er tilnærmelsesvis CO2 neutral, og om den kan betragtes som bæredygtig.

Gode råd til at bygge bæredygtigt med beton

 • Vælg alternative cementprodukter som eks. FUTURECEM
 • Brug nedknust beton som tilslag i betonblandingen
 • Brug ikke mere beton i byggeriet end konstruktionen reelt har behov for
 • Brug eldrevne køretøjer til transport af beton
 • Beregn på alternative konstruktioner, hvor behovet for beton ikke er nær så stort

Beton som produkt er det ikke bæredygtigt endnu, men byggeriet med beton kan blive det, hvis betonen udvælges og anvendes med stor omtanke.

Læs mere om bæredygtigt byggeri her.

Kilder:

https://www.aalborgportland.dk/forskningsprojekt-skal-udvikle-cement-med-op-mod-50-procent-co2-reduktion/ 

https://www.aalborgportland.dk/produkter/FUTURECEM/ 

https://baeredygtigbeton.dk/ 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/139169786/Untitled.pdf 

https://www.businessinsights.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri/fremtidens-groenne-beton-er-paa-trapperne/ 

https://www.danskbeton.dk/media/19567/beton-opsuger-co2.pdf 

https://www.danskbeton.dk/viden/teknik-viden/genanvendelse-af-nedknust-beton-som-tilslag-nye-krav/ 

https://www.danskbeton.dk/om-dansk-beton/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/beton-og-byggebranchen-vil-halvere-co-udledningen-fra-beton-i-2030/ 

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/1/kridt-udfordrer-aalborg-portlands-gronne-omstilling/ 

https://www.innobyg.dk/media/75953/bbi_191104.pdf 

Interview med DI

https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/danmark-er-naermere-klimamaalet-end-foerst-antaget/ 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/genanvendelse-af-beton/genanvendelse-af-beton/40866