Skip to content

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Hvad er bæredygtigt byggeri?Hvad er bæredygtigt byggeri?

 

Udviklingen indenfor bæredygtigt byggeri er accelereret gevaldigt indenfor de sidste år på grund af den øgede fokus på klima og CO2. Den øgede fokus er både national og international – og Danmark viser sig som et foregangsland indenfor bæredygtigt byggeri. Derfor er den bæredygtige bølge indenfor byggeriet med til både at positionere Danmark i verdensbilledet og gavner samtidig vores klima.

Men faktisk er bæredygtigt byggeri mere og andet end fokus på CO2 udledning. Derfor er det også så ekstremt vigtigt, at udviklingen og tilgængeligheden af bæredygtige løsninger indenfor byggeriet kommer i fokus.

3 elementer i bæredygtigt byggeri

3 elementer i bæredygtigt byggeri3 elementer i bæredygtigt byggeri

Den miljømæssige del af bæredygtigt byggeri handler i høj grad om udledningen af CO2 og andre påvirkninger, som byggeprocessen har på miljøet og klimaet. Byggeprocessens påvirkning af miljø og klima kan opdeles i 4 dele;

 1. Byggematerialernes fremstilling
 2. Transporten af byggematerialer
 3. Opførelse af byggeriet
 4. Drift og vedligehold af bygningen efter opførelse

Hvad kan du helt konkret gøre for at mindske byggeriets påvirkning på miljø og klima? Det vil vi komme med nogle bud på her.

1. Byggematerialernes fremstilling

Genbrugsmaterialer

Vælg byggematerialer, som har en bæredygtig fremstilling – eller endnu bedre; vælg genbrugsmaterialer. Kan fundamentet fra det gamle byggeri genbruges? Kan murstenene renses og genbruges? Kan de gamle vinduer bruges til at bygge spændende skillevægge indvendigt frem for nyproducerede new yorker vægge? Kan gulvet genanvendes på en ny og spændende måde?

Mulighederne for at anvende genbrugsmaterialer er mange! Og kan materialerne ikke genanvendes fra det gamle byggeri, passer de gamle materialer ikke ind i det nye byggeprojekt, eller er du startet på en blank grund, kan du købe genbrugsmaterialer frem for nyproducerede materialer.

Alternative byggematerialer

Kan du ikke finde passende genbrugsmaterialer, findes der i dag mange alternative byggematerialer til de traditionelle. Beton er eksempelvis en stor CO2 synder, og benyttes i stort set alt byggeri. Men der findes nu en ny dansk cement, som sparer op mod 30% af CO2 udledningen i produktionen af den vs. almindelig cement.

Isolering er et andet område, hvor der findes mange forskellige alternativer til glasuld eller polystyren (flamingo). Du kan for eksempel vælge isoleringsmaterialer som:

 • Papirisolering
 • Hør
 • Træfiber
 • Halm
 • Perlite

Husk dog at undersøge de alternative materialer grundigt, da der kan være konstruktionsmæssige krav til bygningen for at materialerne kan anvendes – det gør sig gældende ved isolering.

Driv ikke rovdrift på ressourcer

Det er rigtig godt at være bevidst om sine tilvalg af byggematerialer, men det er også vigtigt at foretage nogle fravalg. Når der skal vælges trægulve eller andre byggematerialer i træ, bør du være omhyggelig med at fravælge træsorter, der er truede. Og ifølge en rapport fra BGCI er en tredjedel af verdens træsorter i fare for at uddø, og bør derfor fravælges som en del af et byggeprojekt, så vi ikke tømmer naturens ressourcer.

2. Byggematerialernes transport

Transporten af byggematerialer tæller også med i byggeriets CO2 udledning. Så hvis du vælger byggematerialer, som har en ekstraordinær lang transport for at komme til byggepladsen, vil byggeriet ikke være bæredygtigt. Her skal du overveje, om det CO2 mæssigt og økonomisk giver bedre mening at købe et alternativ tættere på byggepladsen.

I Danmark er vi rigtig dygtige til grønne byggematerialer og gør meget for at gøre genbrugsmaterialer tilgængelige, så hvis det miljømæssigt skal give mening af købe byggematerialer i udlandet, skal de være ekstraordinært grønne, da transporten skal indregnes i regnskabet.

Som genbrugsbyggematerialer bliver mere og mere tilgængelige, vil det ligeledes give mening at købe dem lokalt – eller endnu bedre genbruge dem fra nedrivningsarbejdet, så du undgår transport så vidt muligt.

3. Opførelse af byggeriet

Opførelse af byggeriet er en væsentlig faktor gennem en bygnings levetid. Det er nemlig allerede i opførelsen og designet af projektet, at du kan gøre byggeriet bæredygtigt. Det er nemlig vigtigt at tænke ind i et byggeprojekt, hvordan det kan få den længst mulige levetid.


Beskyt bygningen

Det vil sige, at du konstruerer bygningen, så den har en konstruktionsmæssig beskyttelse fra vind og vejr som eksempelvis fugtspærrer, tagudhæng, tagrender, sålbænke osv. I Danmark er der nogle byggemæssige standarder for mange af disse konstruktionselementer, som skal beskytte bygningen, men det kan være et godt sted at sætte ind og hæve barren over standarden.

Placeringen af en bygning på en grund kan ligeledes være med til at beskytte bygningen fra det danske vejr og klima.

 

Gør bygningen fleksibel

Du bør også gøre bygningen fleksibel. Det vil sige, at du indtænker, at indvendige vægge kan flyttes, eller at bygningsdele er nemt tilgængelige, så de kan udskiftes eller renoveres, så man ikke behøver at bryde det ned og starte forfra.

Forbered bygningen på fremtiden

Du bør også i opførelsen forberede byggeriet på fremtiden. Består byggeriet af en villa eller et lejlighedskompleks, kan det være en god idé at klargøre til ladestationer til elbiler selvom beboerne i dag ikke kører i elbiler. Du kan også muliggøre montering af solceller, så der kan laves grøn energi direkte på bygningen.

Allerede i opførelsen skal du indtænke nedrivningen af bygningen. Det vil sige, at man i opførelsen skal indtænke genanvendelsen af materialerne i fremtiden. Skal man holde sig fra en bestemt overfladebehandling ift. genanvendelse? Eksempelvis blev pcb brugt som fugemateriale i 1960’erne og 1970’erne, som er giftigt og kan sprede sig til vindueskarme og andre materialer, det er i kontakt med. Således kan disse materialer ikke genbruges.

4. Drift og vedligehold af bygningen

Selv efter selve byggeprocessen er færdig, er regnskabet for bygningens miljømæssige påvirkning ikke færdig. Derfor skal drift og vedligehold af bygningen regnes ind i et bæredygtigt byggeri. Hvordan minimerer man drift og vedligeholdelse af en bygning? Hvilken varmekilde skal bygningen have? Hvordan ventileres bygningen bedst, så der ikke dannes fugt, der tærer på bygningen? Kan der anvendes vedligeholdelsesfrie materialer?

I dag er vi i Danmark rigtig godt med på denne front. Det er vi pga. vores energimærkesystem. Det er lovpligtigt at have et energimærke på sit hus, som viser den energimæssige stand, som en bolig er i.

Mennesket og det sociale

Mennesket og det socialeMennesket og det sociale

 

Bygninger er lavet af og til mennesker. Derfor skal menneskers trivsel indtænkes i et bæredygtigt byggeri.

Beboere og medarbejdere

Beboere eller medarbejderes trivsel skal gennemtænkes i et byggeri således, at der er et godt indeklima. Et gode inde- og arbejdsklima påvirkes af bygningen gennem;

 • Lydisolering og god akustik
 • Luftfugtighedsniveau
 • Lysinstallation (gælder især erhvervsbygninger)
 • Materialevalg; diffusionsåbne materialer, materialer uden uønsket kemi

Folk involveret i byggeprocessen

Et byggeri er kun bæredygtigt, hvis håndværkere, chauffører, ingeniører osv. har ordentlige arbejdsforhold. Det involverer sikkerhed på byggepladsen, de rette redskaber til rådighed, men også passende tid til at løse opgaven. En tømrer, der er urimeligt presset på sin del af arbejdet vil formentlig ikke udføre arbejdet på forsvarlig vis, og har ikke mulighed for at udføre arbejdet ordentligt. Det vil sige, at kvaliteten af arbejdet er dårligere og derfor, at kvaliteten af bygningen er dårligere. Og det er ikke bæredygtigt.

Økonomi

Et byggeri er bæredygtigt, når de midler, man har til rådighed bruges på bedst mulig vis. Når økonomien for et bæredygtigt byggeri beregnes, beregner man ikke bare selve opførelsen, men hele byggeriet over en 20 årig periode. Det vil sige, at drifts- og vedligeholdelsesomkostninger indgår i totaløkonomien for bæredygtigt byggeri. Ved at beregne økonomien på denne måde, kan du tage bæredygtige valg, da et dyrere valg i opførelsen kan tjene sig selv ind over en periode.

For eksempel findes der simple ventilationsanlæg, som er nemme og billige at montere. Til gengæld vil et bedre anlæg med genvex være et mere bæredygtigt valg, da det giver et bedre indeklima og vil minimere driftsomkostninger.

Bæredygtigt byggeri kan også tænkes ind i en samfundsøkonomisk ramme. Et byggeri, hvor der er investeret penge i et sundt indeklima, som beskytter miljøet vil være billigere for samfundet, da beboere vil være i bedre trivsel, og der ikke skal investeres ekstra fra eksempelvis kommuner for at rette op på miljømæssige påvirkninger.

Læs mere om økonomisk bæredygtighed her.

Kilder: