Skip to content

Pressemeddelelse

Aarhus den 12. juni 2023

Nyt samarbejde fremmer genbrug af byggematerialer i stor skala

En af Danmarks førende online platforme for salg af genbrugte byggematerialer, GreenDozer, har netop underskrevet en samarbejdsaftale med Circle Bank. Begge parter har et fælles mål om at sikre, at langt flere byggematerialer bliver genbrugt frem for at ende i affaldsbunken

Nyt samarbejde fremmer genbrug af byggematerialer i stor skalNyt samarbejde fremmer genbrug af byggematerialer i stor skal

 

Klimakrisen kalder på løsninger, og de bygninger, vi bor i eller arbejder i, bærer på mange af dem. Byggematerialer står for 11 procent af verdens CO2-udledning. Alene i Danmark producerer vi årligt 5 mio. tons affald fra bygge- og anlægssektoren – det svarer til hele 40% af Danmarks årlige affaldsmængde.

”Klimaet har brug for cirkulært byggeri. Byggematerialer skal ganske enkelt genbruges i langt højere grad end det sker i dag. Og det kræver, at vi opbygger nye samarbejder på kryds og tværs af traditionelle skel for at lykkes. Det er det nye samarbejde med GreenDozer et godt eksempel på,” siger Thomas Fabian Delman, direktør for Circue og talsperson for Circle Bank.

Han opridser byggeriets udfordring. Her ligger en enorm opgave med at nedbringe forbruget af jomfruelige materialer, så branchens CO2-udledning bliver reduceret. Oveni skal sikres, at der er ressourcer nok i fremtiden, mængden af affald skal nedbringes og mere robuste forsyningskæder skal opbygges.

Ud af affaldsbunken og ind i byggeriet

Den fælles dagsorden for Circle Bank og GreenDozer er et øget udbud af genbrugsmaterialer. Brugbare materialer skal løftes ud af affaldsbunken og tilbage i byggeriets værdikæde.

De to parter har forskellig viden og erfaringer, som samlet set bidrager til at få genbrugte byggematerialer op i stor skala. GreenDozer arbejder hver dag med at sælge brugte byggematerialer online og har udarbejdet en rapport støttet af Aarhus Kommunes grønne investeringspulje, som svarer på, hvordan især de digitale og logistikmæssige udfordringer bliver løst, når byggematerialer i langt højere grad skal genbruges. Og Circle Bank har solid viden om data og dokumentation på byggematerialer samt en ambition om at skabe en materialebørs, hvor byggeriet kan finde de materialer, GreenDozer og andre har sat til salg online, og samtidig synliggøre de materialer, der stadig er indlejret i bygninger, der snart skal rives ned.

GreenDozer arbejder altså på at øge udbuddet af genbrugte materialer, mens Circle Bank arbejder på at øge efterspørgslen efter de brugte byggematerialer – netop derfor er samarbejde mellem Circle Bank og GreenDozer oplagt.

“Det skal være lige så let, sikkert og gennemskueligt for private og offentlige aktører inden for byggeriet at bruge brugte byggematerialer som nye byggematerialer. Med hensyn til nye byggematerialer, så er hele værdikæden veldefineret og hele set-up’et omkring materialerne er fuldt digitaliseret. Samme situation skal skabes om de brugte byggematerialer, så de mange aktører ikke sidder i hver deres silo og holder på materialer og viden, men bliver bundet digitalt sammen,” siger Jan Rohde, direktør i GreenDozer.

Nye regler sætter fart under genbrug

Både Circle Bank og GreenDozer oplever, at såvel offentlige som private bygherrer har viljen til at genbruge byggematerialer af hensyn til klimaet. Derfor er det godt nyt for den grønne dagsorden, at aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri - med bred politisk opbakning på Christiansborg - har vedtaget at genbrugte byggematerialer fra 2024 bliver takseret med 0 pct. udledning i et byggeris livscyklusanalyse. Det vil skærpe lysten til at genbruge byggematerialer på den store klinge.

På samme måde skubber nye lovkrav om selektiv nedrivning af bygninger udviklingen i den rigtige retning. Desuden er nye krav til CO2-udledning per kvadratmeter per år i fremtidigt byggeri trådt i kraft ved årsskiftet. Samlet set initiativer, der gør det mere attraktivt at anvende genbrugte byggematerialer i stor skala i nye bygninger.

Yderligere oplysninger:

Thomas Delman, direktør i Circue og talsperson for Circle Bank, mobil: 30 39 57 76 Jan Rohde, direktør i GreenDozer, mobil: 29 69 80 98

Pressefoto kan frit bruges: GreenDozer - online platform for salg af genbrugte byggematerialer - har netop underskrevet en samarbejdsaftale med Circle Bank for at sikre, at langt flere byggematerialer bliver genbrugt. Her står Thomas Delman (til venstre), direktør i Circue og talsperson for Circle Bank, samt Jan Rohde, direktør i GreenDozer, med eksempler på massive trægulve fra Gellerupparken, som skal genbruges.

Fakta

Greendozer og Circle Bank

GreenDozer har på kort tid etableret sig som en af Danmarks største online platforme for salg af genbrugte materialer i byggeriet. Senest har tre store nedrivningsvirksomheder, P. Olesen, Kingo og Tscherning, investeret i virksomheden for at sikre, at materialer fra deres nedrivninger får et nyt liv i nye projekter.

Circle Bank er et Grand Solution projekt, delfinansieret af Realdania og Innovationsfonden, der gennem de seneste to år har arbejdet på at afdække værdikæden i det cirkulære byggeri med henblik på at udvikle digitale redskaber, der skal sikre, at byggeriets aktører bliver støttet i deres beslutninger og får adgang til et transparent marked for genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Kommercielle partnere i Circle Bank er J. Jensen, HD Lab, Tredje Natur, Matter byBrix, Twentyfifty Futures, og Circue. Derudover er SDU og Teknologisk Institut med som videnspartnere samt Danica Ejendomme, Lejerbo, Roskilde Kommune og Middelfart Kommune som markedspartnere og Rald & Co som kommunikationspartner.