Skip to content

Hvorfor købe brugte byggematerialer?

Der er mange fordele ved at anvende brugte byggematerialer i dit byggeprojekt, samtidig med, at der kommer mere og mere fokus på at genbruge byggematerialer frem for at købe helt nye materialer. Bæredygtighed og cirkulær økonomi herunder implementering og skalering af cirkulære tiltag er kommet på dagsordenen hos både private forbrugere, virksomheder og offentlige organisationer. Vi ser, at mange er begyndt at træffe bæredygtige beslutninger i udformningen af deres boliger, og at de derfor tilvælger genbrugsmaterialer, både af hensyn til klimaet, men også af æstetiske grunde, da genbrugte byggematerialer kan tilføre byggeriet et udseende og patina, som flere og flere efterspørger.

Det giver ikke mening, at allerede brugte ressourcer går til spilde, når man vælger at smide gode materialer ud frem for at give materialerne nyt liv, så andre kan få glæde af de brugte materialer. Derudover er det i langt højere grad end tidligere muligt at begrænse omfanget af de materialer, der går til spilde i forbindelse med nedrivning- og renovering af bygninger.

Er nyt altid bedst?

En generel forventning er og har været, at nye materialer er bedre end brugte, men det er dog langt fra altid tilfældet, hvilket der også er ved at ske et holdningsskifte til. Dette opgør er nødvendigt i byggebranchen og hos slutbrugeren. F.eks. kan et brugt gulv ofte være i meget bedre kvalitet, på trods af at det er genbrug, end nye gulve, som ikke har samme standard i dag. 

Hvad er kravene til genbrugte byggematerialer?

Du skal være opmærksom på reglerne i Bygningsreglementet, BR18, når du vælger at bruge genbrugte byggematerialer i dit byggeprojekt. Bygningsreglementet er den overordnede lov inden for byggeriet og er implementeret via funktionsbaserede krav i Bygningsreglementet. Under Bygningsreglementet kan du læse meget mere om f.eks. Energiforbrug og klimapåvirkning, som også genbrugte byggematerialer er omfattet. 

Bygningers klimapåvirkning

Som det fremgår af Bygningsreglementet kap. 11 Energiforbrug og klimapåvirkning er formålet at synliggøre og begrænse bygningers klimapåvirkning igennem hele livscyklussen gældende for nybyggeri samt begrænse klimapåvirkningen fra bygninger over 1.000 m2.

Hvad er en livscyklusvurdering?

Bygningers klimapåvirkninger opgøres igennem hele livscyklussen og udarbejdes i en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA). Klimapåvirkninger opgøres i enheden kg CO2-ækvivalenter (samlet betegnelse for effekten af alle drivhusgasser) pr. m2 pr. år, og opgøres i en 50 års betragtningsperiode, så sammenligningsgrundlaget er ens. 

Hvad er klimamæssige gevinster?

De potentielle klimamæssige gevinster er genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse, som i LCA’en ligger udenfor projektet, hvilket gør genbrugte byggematerialer attraktive, idet de medtages i beregningen, men ikke skal indgå i overholdelse af grænseværdien for bygninger over 1.000 m2. Med andre ord sættes genbrugte byggematerialer til nul i LCA beregningen.

Lovgivning omkring genbrugte materialer

Den 1. januar 2023 trådte de nye regler i det ”bæredygtige bygningsreglement” (BR18) i kraft. Med de nye regler er det nu blevet et krav, at der skal udarbejdes LCA-beregninger af klimapåvirkning af nybyggeri, og der er blevet fastsat specifikke grænseværdier for nybyggerier på over 1000 kvadratmeter. For de store nybyggerier gælder det, at der nu ikke må ske en overskridelse af 12 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Flere hundrede af byggeriets aktører arbejder på, via initiativet ReductionRoadmap, at kravene til byggeriet skal strammes betydeligt, så bygningsreglementet afspejler Paris aftalen ift. udledning af CO2.

Fra den 1. januar 2024 er der yderligere nye regler for genbrugsmaterialer, hvor genbrug nu skal indgå krav til bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet med en fast lav procentsats på 0 %.

Fakta om brug af genbrugte byggematerialer

Er du stadig i tvivl om, hvorfor du bør vælge genbrugte byggematerialer, så er her en opsummering af alle de fordele du opnår ved at anvende genbrug frem for nye materialer:

·        minimere spild og dermed reduceres affaldsmængden fra byggeriet

·        har et lavt klimaaftryk, som er med til at nedbringe CO2-udledningen fra byggeriet

·        begrænser den globale opvarmning pga. mindre CO2-udledning fra byggeriet

·        nye materialer er ikke altid bedre end brugte - tværtimod

·        genbrugsmaterialer indgår med en fast lav procentsats på 0% i LCA-beregningen for bygninger pr. 1 januar 2024

Køb brugte byggematerialer på GreenDozer

Har du også fokus på at købe mere genbrug? På GreenDozer finder du genbrugsvarer, der nænsomt er nedtaget fra professionelle nedrivere i Danmark. Vi kvalitetsikrer byggematerialerne, før vi sætter dem til salg, og alle vores genbrugte byggematerialer er lagerførte på vores hubs rundt omkring i Danmark, hvor vi tilbyder levering samt Click & Collect. Sortimentet varierer, da der er tale om genbrugsvarer, og du kan se alle vores brugte byggematerialer her

Du kan læse mere om GreenDozer her