Skip to content

Fjernvarmeenhed

Har din bolig et fjernvarmeanlæg? Hvis ikke, går du måske glip af nogle store energibesparelser. En fjernvarmeenhed kan være med til at reducere dit CO2-aftryk og du kan spare mange penge på dit forbrug via en reduktion på dine energipriser.  Hvad er fjernvarme? Fje...

Alle varer i denne kategori (7)

Sorter efter

Pris pr. stk

7.377,00 DKK 5.901,60 DKK
Del betalingen op med 

Lev. omk. tillægges

Pris pr. stk

16.344,18 DKK 13.075,34 DKK
Del betalingen op med 

Lev. omk. tillægges

Pris pr. stk

6.787,74 DKK 5.430,19 DKK
Del betalingen op med 

Lev. omk. tillægges

Pris pr. stk

11.365,14 DKK 9.092,11 DKK
Del betalingen op med 

Lev. omk. tillægges

Pris pr. stk

8.799,00 DKK 7.039,20 DKK
Del betalingen op med 

Lev. omk. tillægges

Overskudsvare

VMTD-1 ISO AALBORG

Pris pr. stk

9.704,05 DKK 7.763,24 DKK
Del betalingen op med 

Lev. omk. tillægges

Overskudsvare

VVX 2-2 ROSKILDE

Pris pr. stk

28.005,65 DKK 22.404,52 DKK

Lev. omk. tillægges

Har din bolig et fjernvarmeanlæg? Hvis ikke, går du måske glip af nogle store energibesparelser. En fjernvarmeenhed kan være med til at reducere dit CO2-aftryk og du kan spare mange penge på dit forbrug via en reduktion på dine energipriser.  

Hvad er fjernvarme? 

Fjernvarme er et system der leverer varmt vand eller damp til bygninger og andre faciliteter i et afgrænset geografisk område, typisk en by. Denne proces anvender varmt vand med høje temperaturer fra en energikilde som f.eks. naturgas, biomasse, geotermisk varme eller solvarme og giver betydelige omkostningsbesparelser i forhold til mere individualiserede opvarmningsmetoder.  
 
Ved fjernvarme er de vigtigste energikilder fordelt i hele lokalområdet ved hjælp af underjordiske rør, der forbinder bolig-, industri- og erhvervsbygninger. Den mest effektive og grønne form for fjernvarmeforsyning er kraftvarmeproduktion, som kombinerer produktion af elektricitet og opvarmning i samme kraftværk. Fjernvarmeenhederne er med til at reducere energiforbruget med mindst 40 %, samtidig med at de leverer pålideligt varmt vand og/eller damp til alle boliger og virksomheder i bydele. 

Hvordan fungerer fjernvarme? 

jernvarme er stadig en meget populær løsning for energieffektivitet i mange store byer og mindre byer. Processen udnytter en centraliseret varmekilde til effektivt at levere varme til flere bygninger på én gang. Denne varmekilde stammer fra en lang række forskellige kilder såsom solenergi, organisk affald eller endda afbrænding af træflis.  
 
En række isolerede rør transporterer varmen fra kilden til alle de bygninger, der er tilsluttet den. Rørene er nedgravet under jorden for at holde dem isolerede og sikre mod de ydre temperaturer.  
 
Når det varme vand når frem til sit bestemmelsessted, fordeler en bygnings netværk af radiatorer, konvektorer og fodpaneler det jævnt i alle rum. Fjernvarme er blevet et foretrukket valg for effektiv udnyttelse af ressourcerne på grund af den mindre miljøpåvirkning og de lave driftsomkostninger. 

Fordele ved at bruge en fjernvarmeenhed 

Fjernvarmesystemer er en levedygtig, omkostningseffektiv og miljøvenlig løsning til at styre bygningers energibehov. Denne form for energidistribution indebærer, at der produceres varme ét sted, hvorefter den leveres via et net af rør til boliger og virksomheder i samme kommune.  
 
Der er flere fordele ved fjernvarmeanlæg, herunder:

 • Energibesparelse: Fjernvarmeanlæg er ofte mere energieffektive end individuelle varmesystemer i huse og bygninger. Centralt placerede varmekilder kan udnytte forskellige typer brændstoffer, herunder biomasse, affald og geotermisk energi, som kan være mere miljøvenlige og billigere end individuelle varmesystemer.
 • Mindre miljøpåvirkning: Fjernvarmeanlæg kan bidrage til at reducere CO2-udledningen og andre former for luftforurening. Hvis fjernvarmeanlægget bruger vedvarende energikilder som vind, sol eller geotermisk energi, kan det endda bidrage til at reducere de samlede CO2-udledninger.
 • Økonomisk besparelse: Fjernvarmeanlæg kan også være billigere for forbrugerne i forhold til individuelle varmesystemer. Fordi produktionen sker centralt, kan det give besparelser i omkostninger til vedligeholdelse, brændstof og reparationer.
 • Øget forsyningssikkerhed: Fjernvarmeanlæg kan bidrage til at øge forsyningssikkerheden, fordi de typisk er forbundet med flere forskellige varmekilder og leverer varme til flere bygninger. Hvis en varmekilde svigter, kan varmen stadig leveres fra andre varmekilder.
 • Mindre pladskrævende: Fjernvarmeanlæg kræver mindre plads i hver bygning, da varmen produceres centralt og distribueres via rørledninger. Det betyder, at der er mere plads til at anvende bygningen til andre formål.
 • Nemt at kontrollere: Fjernvarmeanlæg giver mulighed for central styring af varme og varmebehov, hvilket kan give bedre muligheder for optimering og effektivitet. 
   

Samlet set kan fjernvarmeanlæg bidrage til energibesparelser, mindre miljøpåvirkning, økonomiske besparelser, øget forsyningssikkerhed, mindre pladskrævende og nemmere kontrol over varmeproduktion og -distribution. 

Ulemper ved at bruge fjernvarmeanlæg 

Fjernvarme er stadig en mere populær måde at spare energi og levere varme til mange husstande på, men denne metode kan også have et par ulemper. En af ulemperne ved fjernvarme er, at den kræver store mængder energi, som kan være dyrt både at producere og transportere til kunderne.  
 
Fjernvarme kan også kræve hyppige vedligeholdelsesomkostninger, for at holde systemet i orden. Desuden forvaltes systemet ofte centralt, hvilket medfører, at kunderne ikke har kontrol over deres egne energibehov og forbrugsvaner. Endelig tager fjernvarmesystemer typisk ikke højde for grønne eller bæredygtige metoder til at generere energi; da disse systemer er så centraliserede, har brugerne ikke rigtig nogen muligheder for at bruge miljøvenlige kilder som sol- eller vindenergi. 
 
Herunder er listet nogen af de ulemper der er med fjernvarmeanlæg:

 • Høje anlægsomkostninger: Fjernvarmeanlæg kræver en stor investering i infrastruktur, herunder rørledninger, varmeværker og lagringstank, hvilket kan resultere i høje anlægsomkostninger.
 • Afhængighed af en centraliseret varmeforsyning: Fjernvarmeanlæg kræver en centraliseret varmeforsyning, som kan være udsat for nedbrud eller fejl, der kan resultere i en midlertidig eller permanent mangel på varme.
 • Svært at tilpasse individuelle behov: Fjernvarmeanlæg er ikke altid fleksible nok til at imødekomme individuelle varmebehov i forskellige bygninger eller husholdninger, og det kan derfor være svært at tilpasse temperaturen til de enkelte brugere.
 • Tab af varme på vej til brugerne: Der kan være varmetab på rørledningerne, der transporterer varmen fra varmeværket til brugerne, hvilket kan resultere i et lavere effektivitetsniveau og højere energitab.
 • Fossil energiproduktion: Hvis varmen produceres ved hjælp af fossile brændstoffer, kan det føre til en høj CO2-udledning og bidrage til klimaforandringer.
 • Svært at implementere i ældre bygninger: I ældre bygninger kan det være vanskeligt eller omkostningsfuldt at installere fjernvarmeanlæg på grund af de krævede infrastrukturarbejder og ændringer i eksisterende varmesystemer. 

Igen afhænger fordelene og ulemperne ved fjernvarmeanlæg af mange faktorer, herunder placering, størrelse, varmekilder og lokale forhold. 

Er et fjernvarmeanlæg det rigtige for dig og dit hjem? 

Fjernvarmesystemer er en fantastisk måde at sikre, at dit hjem er energieffektivt. Fjernvarmesystemer giver ikke kun adgang til pålidelig, omkostningseffektiv varme, men de kan også hjælpe miljøet ved at anvende vedvarende energikilder. Dette system leveres typisk med en automatiseringsfunktion, der automatisk justerer temperaturen og holder dit hjem i en konstant behagelig temperatur. Fjernvarme er en god mulighed for dem, der ønsker at spare penge og reducere deres CO2-aftryk. Med korrekt vedligeholdelse og installation kan du være sikker på, at dit hjem vil være varmt og behageligt hele året rundt. 
 
Et fjernvarmeanlæg er en god mulighed for nogle husejere, men der er også nogle ulemper ved at bruge en fjernvarmeenhed, f.eks. omkostningerne til installation og vedligeholdelse. I sidste ende afhænger det af dine specifikke behov og omstændigheder, om et fjernvarmeanlæg er det rigtige for dig eller ej. Hvis du tror, at et fjernvarmeanlæg kan være det rigtige for dig, så se vores udvalg af fjernvarmeenheder på GreenDozer!

Hvad er alternativerne til fjernvarmeanlæg? 

Der er flere alternativer til fjernvarmeanlæg, herunder:

 • Individuelle varmesystemer: Individuelle varmesystemer, såsom gas- eller oliefyrede kedler, varmepumper eller solcelleanlæg, kan installeres i enkeltbygninger og er ideelle, hvis bygningerne er spredt ud og ikke er forbundet til et fjernvarmenetværk. Disse systemer giver større fleksibilitet og kan tilpasses de specifikke behov i hver enkelt bygning.
 • Decentraliserede varmesystemer: Decentraliserede varmesystemer kan tilsluttes enkelte bygninger eller grupper af bygninger og omfatter varmepumper, biomasseanlæg og solcelleanlæg. Disse systemer er mere fleksible end fjernvarmeanlæg og kan tilpasses de individuelle behov i hver bygning eller bydel.
 • Geotermisk varme: Geotermisk varme udnytter varmen fra jordens indre og kan anvendes til at varme bygninger. Geotermisk varme er en vedvarende energikilde, men kræver en høj initial investering i boring og infrastruktur.
 • Biomasseanlæg: Biomasseanlæg bruger organisk materiale, såsom træ, til at producere varme. Biomasseanlæg kan være et bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer, men kan have negative miljømæssige og sociale konsekvenser, hvis ikke de anvendes korrekt.
 • Solenergi: Solenergi kan bruges til at producere varmt vand og varme til bygninger ved hjælp af solfangere eller solpaneler. Solenergi er en vedvarende og ren energikilde, men kan kræve en stor investering i infrastruktur og teknologi.

Der er ingen universel løsning på varmeproduktion, og valget af varmesystem afhænger af mange faktorer, såsom klima, geografi, lokal energiproduktion og økonomi.