Forældet Browser

Du bruger Microsoft's Internet Explorer browser. Microsoft selv anbefaler, at du skifter til anden browser. Vores website er ikke udviklet til at understøtte Internet Explorer, og brug af denne medfører problemer bl.a. ved bestilling.

Vi anbefaler derfor, at du opdaterer til en nyere og mere sikker browser, eksempelvis Google's Chrome browser.

PRIVATLIVSPOLITIK

 

1.                         GENERELT

1.1                       Denne politik beskriver, hvorledes vi indsamler og behanlder oplysninger om dig.

1.2                       Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via markedspladsen GreenDozer.

1.3                       GreenDozer er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2.                         HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER GREENDOZER, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1                       Når du besøger GreenDozer, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af GreenDozer, f.eks. om hvilken type browser
                            du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, netværkslokation, og informationer om din desktop, tablet og mobil.

2.1.1                   Formålet er at optimere brugeroplevelsen og markedspladsens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via
                           Facebook og Google. Du kan se vores øvrige partnere under Vis detajler via vores cookiedeklaration. Denne behandling af oplysninger
                           er nødvendig for, at vi kan forbedre webshoppen samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2                   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2                      Når du køber en vare eller kommunikerer med os på markedspladsen, indsamles de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse,
                           e-mailadresse, mobilnummer, betalingsmåde, oplysninger om varen der købes og eventuelt returneres, samt oplysning om den
                           IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1                   Formålet er, at vi kan levere de varer, du har bestilt og i øvrigt opfylde indgåede aftaler, herunder administrere dine rettigheder til at
                           returnere og reklamere. Oplysninger om din handel kan også behandles for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
                           Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig.

2.2.2                   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3                      Når du tilmelder sig vores nyhedsbrev, indsamles oplysninger om dit navn og e-mailadresse.

2.3.1                   Formålet er at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2                   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

3.                         MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1                       Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, mobilnummer samt ordrenummer og evt. andre leveringsoplysninger videregives til vores sælgere
                            og fra vores sælgere videregives oplysningerne til deres transportør, der forestår leveringen af de købte varer.

3.2                       Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne
                            samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af markedspladsen, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet,
                            markedsføring, herunder retargeting. 
                            Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks behandler de data, som vi er dataansvarlig for.
                            Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.3                      International dataoverførsel. LinkedIn, Facebook og Google kan håndtere personlige data udenfor EU / EØS. Vi vil altid sikre, at dine
                           personlige data stadig er dækket af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved at sikre dataoverførslen ved hjælp af EU-kommissionens 
                           standard kontraktklausuler. 

 

4.                         DINE RETTIGHEDER

4.1                       Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2                       Indsigtsretten

4.2.1                    Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om bl.a. hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål
                            registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning
                            om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2                    Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger,
                            sendes en skriftlig anmodning herom til vores e-mailadresse: [email protected] Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er
                            den du giver dig ud for at være.

4.3                       Retten til berigtigelse

4.3.1                    Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har
                            registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse på [email protected], så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2                    Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med levering, har du selv mulighed for at korrigere disse på markedspladsen.

4.4                       Retten til sletning

4.4.1                    I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse personoplysninger slettet, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet
                            retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.
                            I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde dine retlige forpligtelser, eller for at
                            retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5                       Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1                    Vi har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de
                            oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6                       Retten til dataportabilitet

4.6.1                    Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
                            format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7                       Retten til indsigelse

4.7.1                    Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring,
                            herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2                    Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører dine personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine
                            personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime inte-resser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8                       Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1                    Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, givet til os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at
                            tilbagekalde dit samtykke, rettes henvendelse til [email protected]

4.9                       Retten til at klage

4.9.1                    Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine
                            personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5.                         SLETNING AF PERSONDATA

5.1                       Oplysninger indsamlet om din brug af markedspladsen jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af markedspladsen i 1 år.

5.2                       Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage,
                            medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3                       Oplysninger indsamlet i forbindelse med din handel gennemført på markedspladsen jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år
                            efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt
                            behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
                            hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for
                            at opfylde bogføringslovens krav.

 

6.                         SIKKERHED

6.1                       Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt
                            tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2                       Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7.                         KONTAKTOPLYSNINGER

7.1                       GreenDozer.com ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via markedspladsen.

7.2                       Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4 kontaktes:

  GreenDozer.com ApS
  Co/ Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
  Åboulevarden 13

  8000 Aarhus C

  Telefon: +45 2969 8098

  E-mail: [email protected]

 

8.                         ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1                       Hvis der ændres i privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på markedspladsen.

 

9.                         VERSIONER

9.1                       Dette er version 6 af vores persondatapolitik dateret den 25. oktober 2021.