Skip to content

Hvorfor opsamle regnvand?

Opsamling af regnvand - Hvorfor skal du opsamle regnvandOpsamling af regnvand - Hvorfor skal du opsamle regnvand

 

Det bliver mere og mere udbredt at genbruge og opsamle sit eget regnvand, så du ikke behøver at anvende helt rent drikkevand fra vandhanen til havevanding, bilvask, toiletskylning og vasketøj. Der findes flere måder at gøre det på enten ved hjælp af en regnvandstank eller en regnvandsopsamler. Begge løsninger sørger for, at du genbruger regnvandet, således du får gratis vand, og samtidig er det en bæredygtig løsning, hvor du er med til at spare på jordens ressourcer.

Så hvis dit tag egner sig til at opsamle regnvand, hvorfor så ikke gøre noget godt for klimaet og miljøet?

Mindre kalk i regnvand er en fordel

Når man anvender regnvand til at skylle ud i toilettet, så undgår aflejringer af kalk i dit toilet, fordi der ikke findes så meget kalk i regnvand som i dit vandhanevand, hvilket gør det meget nemmere at rengøre, og du kan spare penge på kalkfjerner og rengøringsmidler.

Det samme gør sig gældende ved tøjvask, hvor du kan spare penge på vaskemidlet, samt at din vaskemaskine holder længere pga. mindre kalk. Ved bilvasken er der den fordel, at du undgår for meget brug af sæbe, og at du slipper for kalkstriber på bilen.

Ved havevanding og vanding af udendørs krukker samt potteplanter gør du blomsterne en kæmpe tjeneste, da de simpelthen bedre kan lide regnvand end vandhanevand pga. den mindre kalk.

Hvordan kan du opsamle dit regnvand?

Hvordan kan du opsamle dit regnvand?Hvordan kan du opsamle dit regnvand?

 

De mest udbredte metoder til at opsamle regnvand er følgende:

  • I en regnvandsbeholder
  • I en regnvandstank eller palletank
  • I et regnvandsanlæg med nedgravet tank

Regnvandsbeholder

En regnvandsbeholder, også kaldet en regnvandstønde, er nok den mest brugte, idet denne løsning er ret simpel at montere, og prismæssigt kan de fleste være med.

De fleste regnvandsbeholdere kan rumme 200-350 liter, så det er selvfølgelig begrænset hvor meget regnvand du kan opsamle, men du kan til gengæld få gratis vand til din havevanding, vanding af potteplanter og din bilvask.

Regnvandsbeholderen fungerer på den måde, at den stilles tæt ved et nedløbsrør og regnvandssamleren tilsluttes dit eksisterende nedløbsrør, så regnvandet fra taget løber fra nedløbsrøret og over i regnvandsbeholderen via en tilslutningsslange.

Når regnvandsbeholderen er fuld, så sørger overløbet for, at vandet ikke løber over og ud på jorden, men i stedet løber det overskydende vand tilbage i nedløbsrøret og ud i kloakken.

Regnvandsbeholderen er udstyret med en aftapningshane, således at du nemt kan tilgå det overskydende regnvand og fylde din vandkande eller spand med regnvandet.

Løsningen på billedet her er en regnvandsopsamler med tilslutningsslange, der er placere på nedløbsrøret, hvor regnvandet derved ledes over i regnvandsbeholderen.

Regnvandstank eller palletank

Et alternativ til en regnvandsbeholder er en regnvandstank eller palletank, der også stilles oven på jorden. Typisk kan disse tanke rumme omkring 1000 liter vand, og kan altså opsamle noget mere regnvand end regnvandsbeholderen, således du kan opsamle noget mere regnvand til f.eks. din havevanding og bilvask.

Regnvandsanlæg

Ønsker du at genbruge regnvand i større et omfang, kan du med fordel investere i et regnvandsanlæg med en stor tank, som graves ned i jorden. Ved denne løsning kan du få regnvand nok til toiletskylning og tøjvask. De anlæg, der typisk sælges til dette formål, rummer enten 2000 eller 5000 liter vand.

Et regnvandsanlæg bliver koblet til dit kloaknet, så evt. overskydende regnvand finder vej til kloakken.

Vedligeholdelse af regnvandsbeholder, regnvandstank eller regnvandsanlæg

Det vigtigste ift. vedligeholdelse af en regnvandsopsamler og regnvandstank er at holde vandet rent. Regnvandet i en regnvandsbeholder er nemlig udsat for at blive forurenet med skidt, og hvis vandet også får lys, kan der desuden vokse alger i det. Det kan give problemer med dårlig lugt.

Skidt og døde alger har nemlig god grobund, når vandet i beholderen eller tanken står stille, hvor de vil gå i forrådnelse, så vandet kommer til at lugte råddent. Derfor bør du en gang imellem tømme regnvandsbeholderen og regnvandstanken og rense den.

Det anbefales derfor også at lægge låg på din regnvandsbeholder, så du undgår alger samt at myg lægger æg i vandet, så du risikerer at få en myggeplage på halsen.

Har du valgt et regnvandsanlæg under jorden, skal der installeres et filter, som sørger for at rense vandet, inden det ender i dit anlæg. Et sådan filter bør renses 1-2 gange årligt. Derudover skal anlægget efterses 1 gang om året, hvor tanken tømmes og renses.

I et anlæg nede under jorden, er der ikke noget lys og temperaturen er under 18 grader, så derfor kan vandet holde sig helt rent.