Skip to content

Pressemeddelelse

Aarhus den 28. september 2022 

Byggematerialer skal genbruges i stor skala- nedrivningsvirksomheder investerer i digital markedsplads  

Nye lovkrav rammer byggeriet i 2023 og øger behovet for genbrugte materialer. Derfor investerer nogle af landets største nedrivningsvirksomheder nu i den digitale markedsplads GreenDozer, så det bliver let at købe brugte materialer online.

Stifter Jan Rohde og medstifter Pernille Elgaard af GreenDozerStifter Jan Rohde og medstifter Pernille Elgaard af GreenDozer

Billede: Stifter Jan Rohde og medstifter Pernille Elgaard fra GreenDozer, foto Kirsten Adler

Genbrug af byggematerialer er afgørende for at løse klimakrisen, fordi bygge- og anlægsbranchen står for 40% af den samlede affaldsmængde herhjemme.

En del af løsningen er, at materialer som fx betondæk, stål, vinduer, døre eller gulve skal kunne genbruges i andre bygninger. Derfor arbejder Miljøstyrelsen sammen med byggebranchen på de kommende 2023-lovkrav til såkaldt selektiv nedrivning af bygninger. Det vil sige, at materialerne skal sorteres under nedrivningen, så de i så høj grad som muligt kan genbruges i byggeriet.

Genbrug af byggematerialer i stor skala sker imidlertid først, når det er lige så nemt at købe brugte byggematerialer som at købe nye. Det vidner tallene om. Hvert år bliver der købt for 100 mia. kr. byggematerialer alene i Danmark, heraf er under 1 promille genbrugte byggematerialer.

Det er baggrunden for, at de to store nedrivningsvirksomheder, Kingo og Tscherning, nu investerer i den digitale markedsplads GreenDozer, ligesom nedrivningsvirksomheden P. Olesen gjorde sidste år. De tre virksomheder er store aktører på markedet for nedrivning i Danmark.

Skala fjerner barrierer for genbrug i byggebranchen
”Initiativet fra GreenDozer om at gøre genbrugsmaterialer tilgængeligt, i en hidtil uset skala, kan vi kun bakke op om. Kingo er født i 50’erne med en genbrugstanke om at udvinde så mange byggematerialer, fra de bygninger vi river ned, som muligt. Så øget tilgængelighed vil fjerne barrieren fra arkitekter, bygherrer og håndværkere om, at der ikke er byggematerialer nok.
Med tiltaget styrker vi genbrugsdagsordenen i Danmark - lavpraktisk med byggematerialer - og samtidigt som løftestang til at bringe genbrug højere op på den politiske dagsorden,” siger Michael Kamstrup Søndergaard, administrerende direktør i nedrivningsvirksomheden Kingo.

Vi skylder de næste generationer
”Set fra vores stol, så har vores branche en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan for, at det bliver nemmere at bygge med materialer, der allerede har været brugt. Det skylder vi klimaet og de næste generationer. Hvis beregningen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører holder, så vil der de næste 40 år blive bygget lige så meget, som der allerede er bygget gennem hele menneskehedens historie. Det kræver råstoffer til produktion af nye byggematerialer, som planeten ikke kan levere, og en CO2 udledning som planeten ikke kan absorbere. Derfor ønsker vi at være en del af en digital markedsplads som GreenDozer,” siger Søren Tscherning, ejer af nedrivningsvirksomheden Tscherning.

Hos nedrivningsvirksomheden P. Olesen siger medejer Henrik Olesen om erfaringerne med GreenDozer: ”Før vi gik med, overvejede vi, hvordan vi bedst kunne give adgang til vores brugte byggematerialer. Det giver ikke mening at gå enegang, fordi det ikke bringer de brugte byggematerialer i spil i stor skala, og det er der brug for. GreenDozer har bevist, at markedspladsen kan formidle salg af genbrugte byggematerialer online. Derfor giver det mening at få flere aktører med på GreenDozer.”

Jan Rohde, stifter af GreenDozer siger om interessen fra nedrivningsvirksomhederne: ”Hos GreenDozer er ambitionen klar. Det skal være lige så let at købe brugte byggematerialer online, som det er at købe nye. Ejendomsinvestorer, bygherrer, arkitekter, håndværkere og store ejendomsbesiddere, fx pensionskasserne, har for længst købt ind på tanken om bæredygtigt byggeri. Opbakningen fra de store nedrivningsvirksomheder er et klart signal om, at branchen går i samme retning. Når der i 2023 stilles krav til selektiv nedrivning, og der indføres CO2-grænseværdier for klimapåvirkning fra nybyggeri, så er vi klar til at levere genbrugte byggematerialer til den professionelle byggebranche.” 

 

Yderligere oplysninger: Jan Rohde, stifter af GreenDozer.com, tlf.: 2969 8098, mail: jr@greendozer.com

Om GreenDozer

GreenDozer er den digitale markedsplads, hvor alle byggebranchens aktører får adgang til varer og løsninger – vejen til at bygge en bæredygtig fremtid uden spild. GreenDozer tror på, at fremtidens byggeri står på et fundament af større omtanke og respekt for verdens ressourcer. GreenDozer er markedspladsen for alle, der ønsker at bidrage til at minimere spild i byggebranchen.