Skip to content

Pressemeddelelse

Aarhus den 27. februar 2023

Lamper, trægulve og andre byggematerialer fra Gellerup får nyt liv i byggeriet

Brabrand Boligforening og online-portal for brugte byggematerialer indgår samarbejde.

Stifter Jan Rohde og medstifter Pernille Elgaard af GreenDozerStifter Jan Rohde og medstifter Pernille Elgaard af GreenDozer

Billede: Til venstre trappetårn fra Brabrand Boligforening. Til højre stifter Jan Rohde fra GreenDozer, foto Kirsten Adler

Når Brabrand Boligforening over det næste halvandet år skal rive boliger ned i Gellerupparken, kommer en lang række materialer fra lejlighederne til at leve videre i andre dele af byggeriet.

408 boliger skal rives ned som en del af udviklingsplanen for området. I forberedelserne til dét arbejde har boligforeningen indgået en aftale med GreenDozer fra Aarhus, som er Danmarks første online-platform for brugte byggematerialer.

Aftalen sikrer, at mange materialer fra boligblokkene bevares og fremover vil kunne købes af firmaer i byggebranchen og af private.

- Det er vigtigt for os, at flest muligt af de rigtig gode materialer, som Gellerupparken er bygget af tilbage i 1970’rne, bliver brugt igen i andet byggeri, forklarer Kristian Würtz, der er administrerende direktør for Brabrand Boligforening.

Byggematerialer fra Gellerupparken vil komme til salg online via GreenDozer i takt med, at den egentlige nedrivning af blokkene går i gang. Det sker efter en grundig proces, hvor der blandt andet er lavet miljøsanering i blokkene, så der ikke er rester af asbest eller andre miljøfarlige stoffer – som f.eks. PCB - på materialerne.

Mærker allerede interesse for genbrug
Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for cirka 30 procent af den samlede danske CO2-udledning, og mange brugte byggematerialer ender i dag som skrot, selv om mange af dem fint kunne bruges igen. Men det kan den nye aftale mellem Brabrand Boligforening og GreenDozer altså være med til at ændre på.

Nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen går i den kommende tid blandt andet i gang med at afmontere 20.000 kvadratmeter trægulve, rækværk til altaner, gitterdøre, skotlamper og opgangstårne. Alt sammen materialer, som GreenDozer kan se en ide i at sælge videre og give et nyt liv, fortæller Jan Rohde, direktør i GreenDozer.

- Mange bygherrer og arkitekter har fokus på at genbruge byggematerialer, når de er lette at få overblik over og bestille. Og jeg har en klar forventning om, at en del af byggematerialerne fra Gellerupparken kommer til at gøre gavn i nye bygninger i Aarhus. Vi er blandt andet i dialog med en bygherre, som meget gerne vil have et lille stykke af Gellerupparken i sit store byggeri. Det ligger der både en klimagevinst og en fin historie i, siger han.

Genbrug til egne beboere
Foruden materialerne, der skal sælges online, genbruger Brabrand Boligforening selv materialer fra de blokke, der står til nedrivning, til at renovere andre boliger i området med. Her har man allerede taget eksempelvis døre, køkkener og hårde hvidevarer ud fra de første tomme boliger

En ny folkeskole skal i 2025 stå færdig i Gellerup. En del af skolens inventar vil ligeledes være hentet fra de blokke, der bliver revet ned. Projektledelsen for skolen har været forbi de tomme boliger i de første blokkene for at se på genbrugsmaterialer. Her er der ønske om at genbruge gulve og store skydedøre fra nogle af lejlighederne.

 

Yderligere oplysninger:

Tania Andersen, kommunikationschef, Brabrand Boligforening, tlf.: 29 81 54 85
Jan Rohde, stifter af GreenDozer.com, tlf.: 2969 8098, mail: jr@greendozer.com

Værd at vide om genbrug i byggeriet:

  • Både Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og GreenDozer har en ambition om at gode, brugte byggematerialer i langt højere grad skal genbruges. Aarhus Kommune har støttet udviklingen af en ny markedsmodel for genbrug af byggematerialer, som er beskrevet i rapporten ’Cirkularitet i praksis – markedsmodel for direkte genbrug’. GreenDozer har været pennefører på markedsmodellen, som skal bane vejen for at få genbrug af byggematerialer op i stor skala. Ved online-salg af byggematerialer fra Gellerupparken er det netop denne markedsmodel, der er i brug. Se rapporten på Greendozer: https://greendozer.com/presse
  • De næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så meget, som der er bygget hidtil gennem menneskehedens historie. (Kilde: Byggeriet 2035 – en foresight-analyse udarbejdet af Foreningen for Rådgivende ingeniører FRI, marts 2018).
  • Nye lovkrav er på vej vedrørende nedrivning af bygninger med henblik på at langt flere materialer skal kunne genbruges (såkaldt selektiv nedrivning) samt nye krav til CO2-udledning per kvadratmeter per år i fremtidigt byggeri.
  • Bygeaffald udgør 35 procent af den samlede affaldsmængde fra nybyggeri, renovering og nedrivning. (Kilde: national strategi for bæredygtigt byggeri, Indenrigs- og boligministeriet, april 2021).
  • Cirka10 procent af alle nye byggematerialer, der leveres til danske byggepladser, ender som affald uden at blive brugt. (Kilde: Strategi for bæredygtigt byggeri, publiceret af Transport- og boligministeriet, dec. 2020).