Skip to content

Aarhus sætter fart under genbrug af byggematerialer til fremtidens bygninger

Pressemeddelelse

Aarhus den 17. marts 2022 

Aarhus sætter fart under genbrug af byggematerialer til fremtidens bygninger.

Aarhus har ambitiøse klimamål. Skal de nås, er byggeriet et afgørende sted at sætte ind, fordi byggebranchen er en af de mest klimabelastende sektorer. Genbrug af byggematerialer kan rykke positivt på CO2 regnskabet, og det er baggrunden for, at Aarhus Kommune støtter et projekt, som skal flytte brugte byggematerialer fra loppemarkedssalg til byggeri i stor skala.

PR foto: Jan Rohde står i spidsen for GreenDozerPR foto: Jan Rohde står i spidsen for GreenDozer

PR foto: Jan Rohde står i spidsen for GreenDozer, der skal udvikle en model, så byggeriets forskellige aktører, fx. arkitekter og bygherrer ved, hvordan de får adgang til brugte byggematerialer i stor skala. Det sker af hensyn til klimaet. Målet er, at langt flere brugte byggematerialer skal genbruges i byggeriet fremover. 

Den danske byggesektor står for omkring 40 procent af den samlede CO2-udledning. Men selv om der hvert år bliver købt for 100 mia. kr. byggematerialer herhjemme, så er det langt under 1 pct. af dem, der er genbrugte materialer. Det vil Aarhus Kommune - sammen med erhvervslivet - lave om på. I fremtiden skal bygninger kunne skilles ad, og byggematerialer skal bruges igen.

Aarhus Kommunens grønne investeringspulje støtter derfor et projekt, hvor opgaven er at udvikle en model for, hvordan genbrugte byggematerialer kan blive tilgængelige for alle dem, der bygger de huse, vi bor i, eller de bygninger, vi arbejder i. Det kan være alt fra brugte vinduer, døre og gulve til mursten, som skal genbruges i stor skala fremover.

”I Aarhus har vi ambitiøse klimamål om at være CO2-neutral i 2030. Samtidig oplever vi et byggeboom, og når vi ved, at bygninger udgør en stor del af klimaregnskabet, så skal vi ganske enkelt have fundet løsninger på, hvordan langt flere byggematerialer end i dag kan genbruges. Det skal projektet hjælpe os med at sætte på formel. Og ambitionen er, at den model, vi udvikler, skal kunne bruges i hele landet,” siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

Parter inden for grønt byggeri

I projektet indgår en række virksomheder, der arbejder med den grønne omstilling i byggeriet. Det er bl.a. GreenDozer fra Aarhus, der har sat sig for at udvikle en model, så de forskellige aktører, fx arkitekter og bygherrer ved, hvordan de kan få adgang til brugte byggematerialer, og hvad det kræver.

”I projektet skal vi bidrage til at løse et grundlæggende problem, nemlig at brugte byggematerialer er svære at skaffe, når de – i stor skala – skal bruges i byggeriet. Det er en kæmpe barriere for at gøre byggeriet mere grønt. Som det er nu, bliver mange byggematerialer til skrot frem for at blive brugt igen,” siger Jan Rohde, stifter af Greendozer.

Derfor skal projektet analysere markedet for brugte byggematerialer, herunder hvilke it-systemer, der skal anvendes, og hvordan økonomien ser ud, når de vil købe brugte materialer til byggeprojekter. Analysen skal samtidig finde en løsning for, hvordan tilgængeligheden til de brugte byggematerialer på de fysiske lagre kan øges, og hvordan fragten mellem nedrivningsstederne og de fysiske lagre kan reduceres mest muligt, og på den måde spare CO2-udledning til transport.

5 millioner tons byggeaffald

Hvert år kommer der - alene fra byggeriet i Danmark - 5 millioner tons byggeaffald, hvor en stor del af det kunne genbruges i nyt byggeri.

”Det er et paradoks, at der er tonsvis af byggeaffald samtidig med, at efterspørgslen efter brugte byggematerialer er enorm. Alle vil gerne bygge med omtanke for klimaet. Men sådan som det er nu, er det vanskeligt for rådgivere og bygherrer at indarbejde brugte byggematerialer i et byggeri, fordi de ikke ved, hvilke brugte materialer, de fx kan få fat i om et år, når byggeriet går i gang,” forklarer en af de andre deltagere i projektet, Frank Jensen. Han er bestyrelsesformand i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. En virksomhed, der arbejder på en lang række projekter, hvor der er fokus på genbrug af byggematerialer.

Manglende tilgængelighed og overblik over de brugte materialer står ofte i vejen for at bruge materialerne igen. Derfor skal der fx forslag på bordet med hensyn til hvor og hvordan, der kan blive etableret fysiske pladser (hubs) til genbrugte byggematerialer. I princippet skal det være lige så let for bygherrer at få adgang til brugte byggematerialer til store byggerier som at købe nye.

”Vi skal bl.a. afdække, hvem der allerede i dag ejer og potentielt kan være ejere af de fysiske pladser, hvem der kan levere brugte byggematerialer, hvem der kan sælge via pladserne, og hvad der skal til af lagerstyrings- og transportsystemer for at alle pladserne kan spille sammen,” siger Jan Rohde.

Projektet løber frem til maj 2022 og er støttet med 250.000 kr. fra Aarhus Kommunes grønne investeringspulje. Projektet spiller ind i Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan og afsluttes med en rapport, som skal danne grundlag for, at flere professionelle og offentligt aktører kan genbruge byggematerialer i stor skala.

”Aarhus Kommune har en interesse i at få brugen af brugte byggematerialer op i en helt anden volumen, end den er i dag. Forudsætningen for, at det kan ske, er, at vi får flere fysiske lagre til at opbevare de brugte byggematerialer, og at de enkelte lagre kan bruges på tværs af markedet. Til sammen vil det også give mindre udledning fra transport. Derudover skal lagrene digitaliseres, så der kan skabes synlighed, optimal lagerstyring, og lagrene kan spille sammen. Så det er hele rammen omkring en effektiv model for genbrug af byggematerialer i stor skala, vi gerne vil være med til at understøtte.” siger Darma Louise Duus, udviklingskonsulent i klimaplan: Byggeri og Byudvikling, MTM, Aarhus Kommune.

Fakta

  • Byggeriet står for 40% af den samlede danske CO2-udledning, og en tredjedel af den udledning stammer direkte fra produktionen af byggematerialer og opførelse af bygninger.
  • Byggeriet bidrager med enorme mængder affald. Hvert år kommer der tæt på fem millioner tons affald fra byggeriet herhjemme, hvilket svarer til 40% af den samlede affaldsmængde. En stor del af det, der i dag kategoriseres som affald, kunne genbruges i nyt byggeri.
  • Ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniører vil der de næste 40 år blive bygget lige så meget på verdensplan, som der hidtil er bygget gennem hele menneskehedens historie. Det kræver byggematerialer på et niveau, som planeten ikke kan levere, og en afledt CO2 udledning som planeten heller ikke kan absorbere.

 

Vil du vide mere om, hvem GreenDozer er, og hvad vi arbejder for, kan du læse mere her.

Du kan også læse mere om vores genbrugsvarer her, eller se udvalget af genbrugsvarer lige her.